Kuopion kaupungin perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon yksikön tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on matalan kynnyksen palvelu, jonka tarkoituksena on tukea lapsiperheitä haastavan arjen keskellä.

Tällä hetkellä toiminnassa olevia tukihenkilösuhteita on Kuopiossa noin 30 ja tukiperhesuhteita on puolestaan 140.  Sosiaaliohjaaja Hanna Borgelin kertoo, että ennen vuotta 2015 tukiperheitä tarjottiin vain lastensuojelullisin perustein, mutta nykyään tukiperhe tai tukihenkilö voidaan myöntää sosiaalihuoltolain nojalla, ja perheet voivat itse hakeutua palvelujen piiriin.

– Tukijoiden tarve on Kuopiossa suuri ja jonot niin tukiperheisiin kuin tukihenkilöillekin ovat pitkät. Tuen tarve syntyy monesti perhettä kohdanneesta kriisistä, ja jos perheen tukiverkosto on olematon, silloin tukiperhe voi olla ratkaisu ongelmaan, Borgelin sanoo.

– Tukiperhettä tarvitaan monenlaisissa tilanteissa: avioero, lapsen tai vanhemman sairaus ja uupuminen voivat viedä vanhemman voimavarat, eikä perheen jaksaminen riitä lapsen tarpeista huolehtimiseen, sosiaaliohjaaja Merja Karppinen jatkaa.

Tukihenkilötoiminnassa tukihenkilö tapaa lapsen tai nuoren 2-4 kertaa kuukaudessa pääasiassa kodin ulkopuolelle suuntautuneessa toiminnassa.

– Tukihenkilö voi olla esimerkiksi kuuntelija tai hän voi viedä lapsen harrastuksiin, auttaa koulutehtävissä tai tukea kaverisuhteissa. Joskus tukihenkilölle tai –perheelle voi olla helpompaa kertoa omia kuulumisia kuin oman perheen jäsenelle, Borgelin toteaa.

Tukiperhetoiminnassa lapset tulevat kylään tukiperheeseen keskimäärin yhdeksi viikonlopuksi kuukaudessa.

– Tukiperheessä puuhataan monenlaista, ihan tavallisia arkipäivän asioita. Lapselle on usein tärkeintä, että tukivanhemmat antavat hänelle aikaa ja huomiota ja lapset saavat kokemuksen toimivasta perhemallista Karppinen sanoo.

Kohtaamisen ei tarvitse sisältää erityistä toimintaa, vaan tärkeintä on olla läsnä ja tarvittaessa myös kuunnella tuettavaa. Jo 2-3 tuntia viikossa tehty tukityö voi katkaista nuoren syrjäytymiskierteen, samoin kuin yksi vapaa viikonloppu kuukaudessa voi pelastaa uupuneen vanhemman ja auttaa perhettä selviytymään arjen haasteista.

Jotta tuettavan ja tukijan yhteistyö sujuisi mahdollisimman hyvin, Borgelin ja Karppinen ottavat vastaan toiveita tukitoiminnan piiriin tulleilta henkilöiltä ja perheiltä.

– Toiveet voivat koskea esimerkiksi tukiperheen sijaintia. Osa haluaa tukiperheen maalta, jotkut kaupungista, osa toivoo mummolatyyppistä perhettä ja jotkut haluavat, että perheessä on leikkikavereita, Karppinen kertoo.

Tukiperheellä on mahdollisuus toivoa myös tietyn ikäistä lasta, esimerkiksi läheltä oman lapsen ikää, samoin sukupuolesta voi esittää toivomuksia. Tukihenkilötoiminnan alaikäraja on tuettavan puolelta 9 vuotta, tukiperheissä sen sijaan käy lapsia 2 vuodesta aina 15 ikävuoteen saakka.

– Jossain tapauksissa ikärajaa voidaan pohtia uudelleen, mikäli katsotaan sen olevan lapsen edun mukaista. Ihan pieniä vauvoja tukiperheissä ei käy. Yläikäraja molemmissa tukimuodoissa on 18 vuotta, Karppinen sanoo.

Tukiperheiksi haetaan perheitä, joilla on halua ja kiinnostusta auttaa apua tarvitsevia lapsiperheitä ja olla tukena ja luotettavana aikuisena vieraallekin lapselle. Tukiperheeltä edellytetään vakaata elämäntilannetta ja sitä, että perheen jäsenten keskinäiset välit ovat kunnossa. Tukiperhetoiminta on kokoperheen yhteinen sitoutuminen toimintaan.

– Tukihenkilötoimintaan voivat tulla puolestaan kaikenikäiset aikuiset, eikä erityisosaamista tai tiettyä ammattikoulutusta tarvita. Riittää, että kykenee kuuntelemaan lasta, huomioimaan hänen tarpeitaan ja sitoutumaan toimintaan, Borgelin sanoo.

Tukea voi antaa yhdelle tai useammalle lapselle omien resurssien mukaan. Samoin tukiperhe voi oman tilanteen salliessa ottaa hoitoonsa yhtä aikaa useamman tuettavan lapsen. Tärkeintä on se, että omat voimavarat riittävät vielä vieraidenkin lasten hoitoon. Kuopion kaupunki tarjoaa tukiperheille ja tukihenkilöille vankan tuen ohjauksen, valmennuksen ja vertaistuen muodossa. Lisäksi virkistyspäiviä järjestetään 2-3 kertaa vuodessa.

– Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on joustavaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa. Siitä maksetaan myös pientä palkkiota ja kulukorvausta, jonka voi käyttää lapsen tai nuoren tukemisesta syntyneisiin kuluihin, Karppinen sanoo.

Haluaisitko sinä olla apuna ja tukena lapselle, nuorelle tai koko perheelle?

Tukiperhetoiminta: Merja Karppinen, puh. 044 7183 804,  merja.karppinen@kuopio.fi
Tukihenkilötoiminta: Hanna Borgelin, puh. 044 7183 325,  hanna.borgelin@kuopio.fi

Teksti: Maiju Korhonen
Kuva: Maarit Lahikainen