Ilmapiiri Kuopion alueen ekosysteemeissä on positiivinen ja kehityshaluinen. Alue on sopivan kokoinen ja toimijoitakin on sopiva määrä, jotta yhteinen keskustelu on helppoa.

Uudet innovaatiot syntyvät monesti pienissä yrityksissä. Kuopion kaupungin innovaatiopäällikkö Arto Holopaisen mukaan maailman markkinoille pyrkiessään yritykset tarvitsevat kuitenkin useiden tieteellisten ja teknisten osaamisalojen yhteensovittamista – tähän tarpeeseen vastaavat eri ekosysteemit.

–  Yritykset lyöttäytyvät entistä enemmän yhteen ja kokoavat yhdessä sellaisen tarjonnan, jolla on enemmän menestyspotentiaalia kuin yksittäisellä pienellä yrityksellä.

KuopioHealthin jäsenyritykset kasvavat ja kehittyvät

KuopioHealth-ekosysteemi on sitoutunut edistämään terveys- ja hyvinvointialan osaamista, tutkimusta ja elinkeinoelämää. Sen päätavoite on jäsenyritysten kasvu ja kehittyminen, jotta alueelle syntyisi lisää työpaikkoja.

KuopioHealthin toimitusjohtaja Aki Gröhn uskoo, että ekosysteemitoiminnan kautta yritysten välinen yhteistyö lisääntyy ja liiketoimintamahdollisuudet paranevat.

–  Tutkimusyhteistyön myötä yrityksiin syntyy uusia tuotteita, ja ne lähtevät kansainvälistymään.

Yritysten kehittymistä edesauttaa myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopistolla (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoululla kehitetyt digitaaliset ratkaisut, kuten tietoaltaat ja keinoälyratkaisut.

Kuopio Living Lab -nimellä kulkevan ajattelumallin mukaan Kuopio kaupunkina toimii itsekin eräänlaisena ekosysteeminä tai kehitysalustana. Esimerkiksi kaikki kaupungin liikuntapaikat voidaan valjastaa terveyttä edistävän tutkimuksen tarpeisiin. 

Kuopio Water Cluster hakee kansainvälistä näkyvyyttä

Savonian koordinoima Kuopio Water Cluster on koko Suomen tasolla ainutlaatuinen. Tutkimus- ja kehityspäällikkö Eero Antikainen Savonialta arvelee, että yhtä monipuolista vesiosaamisen yhteenliittymää ei muualta löydy.

Kuopion vesiklusterin vahvuus on sen laaja-alainen osaaminen. Klusteri koostuu kuudesta eri organisaatiosta, jotka ovat omalla osa-alueellaan Suomen kärkinimiä. Kuopio Water Cluster valjastaa tätä vesiosaamista yritysten tuotekehityksen tueksi.

–  Vesihaasteet ovat hyvin monialaisia. Jotta ratkaisuja saadaan aikaiseksi, tarvitaan monenlaisia osaajia kehittämään niitä. Esimerkiksi kaivosteollisuuden vesihaasteissa pitää ymmärtää millaista kohdekaivoksen kallioperä on ja miten haitta-aineet liukenevat siitä, Antikainen summaa.

Kuopion vesiklusteri hakee vankkaa näkyvyyttä ja roolia myös EU-tasolla vesihuoltosektorin toimijoiden keskuudessa. Se on jo saanut ensimmäisenä suomalaisena vesialan yhteenliittymänä EU-tasoisen virallisen klusteristatuksen. Status vahvistaa merkittävästi esimerkiksi rahoituksen saamisen mahdollisuuksia tietyissä rahoitusohjelmissa.

Energy Cluster North Savo kattaa energia-alan koko kentän

Yksi uusimmista Kuopion alueen ekosysteemeistä on Energy Cluster North Savo, jonka toimintaa koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulun energiatekniikan yksikkö Varkaudessa.

–  Energiaklusterin tavoite on turvata kone- ja energiatekniikka-alan toimintaedellytyksiä alueella, Savonian koulutusvastuupäällikkö Markku Huhtinen kertoo.

Klusteri kattaa energia-alan koko kentän perustutkimuksesta kaupallistamiseen. Sen keskeisistä toimijoista UEF tekee perustutkimusta ja Savonia soveltavaa tutkimusta. Savonia myös rakentaa ja pilotoi prototyyppejä. Navitas Yrityspalvelut tarjoaa klusterin jäsenyrityksille kaupallistamiseen liittyviä palveluita.

–  Energiayhtiöt, tutkimuslaitokset ja laitevalmistajat tekevät energiaklusterissa hyvää yhteistyötä. Toiminnan seurauksena laitevalmistajien uusille innovaatioille löytyy asiakkaita ja laitteita voidaan testata todellisissa ympäristöissä, Huhtinen toteaa.

Ekosysteemien tulevaisuuden näkymät Kuopiossa

Suomessa on vireillä ekosysteemisopimus, jossa määritellään kansalliset vetovastuut eri yliopistokaupungeille. Kuopion painopisteiksi on sopimuskeskusteluissa nostettu terveys- ja hyvinvointiteknologia ja vesiosaaminen. Terveyspuolelta vetovastuun ottaisi KuopioHealth-ekosysteemi ja vesipuolelta Kuopio Water Cluster.

Ekosysteemeissä nähdään tulevaisuudessakin valtava potentiaali ja siksi niihin halutaan Kuopiossa satsata. Kaupungin tavoite onkin olla suunnannäyttäjä, eikä vain sopeutuja ympärillä vallitsevaan muutokseen.

Teksti: Minna Akiola / Kuvat: Wille Markkanen

Alkuperäinen artikkeli julkaistu Kuopio by nature 2021 vuosijulkaisussa. Voit lukea koko lehden täältä.

Linkkejä: