Savilahteen rakennetaan koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen hyvän elämän kokonaisuus. Se tulee olemaan toiminnallisuuksiltaan kuin pieni kaupunki, joka saa voimansa yhteisöllisyydestä.  

Kansainvälisyys, hyvinvointi ja terveys sekä kestävä kaupunki ovat teemoja, joiden pohjalta Savilahtea rakennetaan. Valmistuessaan alue kattaa kaikki elämän osa-alueet: monipuoliset koulutusmahdollisuudet kolmelta eri asteelta sekä nykyaikaiset puitteet yrittämiseen, työntekoon, asumiseen ja vapaa-aikaan.

– Savilahti tulee olemaan valmistuessaan monipuolinen toimintojen kokonaisuus. Alueen osaamiskeskittymässä on jo nyt noin 20 000 toimijaa ja noin 240 yritystä. Se on koko Suomen mittakaavassa toiminnallisesti melkoinen hotspot, toteaa Savilahti-projektin johtaja Antti Niskanen.

Tällä hetkellä Savilahti tunnetaan ennen kaikkea Kuopion liike-elämän keskittymänä, mutta jatkossa sieltä löytyvät myös kodit 7000–8000 asukkaalle.

– Rauhoittavan järviluonnon ja dynaamisen osaamiskeskittymän kontrasti ja sekoittuminen keskenään ovat olleet alueen suunnittelutyön perusta.

Mukana on ollut lisäksi vahva tulevaisuusetunoja, jonka myötä haluamme voimakkaasti panostaa alueen kehittämiseen myös jatkossa.

Niskanen toivoo Savilahteen tiivistä toimijoiden välistä yhteistyötä, mikä tekisi alueesta enemmän kuin yksittäisten yritysten keskittymän.

– Yhteistoiminnassa piilee valtava innovaatio- ja kasvupotentiaali. Lisäksi uudet kodit tuovat opiskelu- ja työpaikat lähelle, mikä mahdollistaa vaivattoman ja ekologisesti kestävän arjen. Alueella tulee olemaan iso käyttäjäpotentiaali, mikä kiinnostaa kansainvälisestikin.  

Jotta Savilahdesta tulisi valmistuessaan houkutteleva ja toimiva paikka elää ja yrittää, sinne pyritään löytämään monenlaisia kestävään kehitykseen ja tulevaisuuteen liittyviä ratkaisuja.

– Tällä hetkellä rakennetaan alueellista kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmää, missä Kallaveden syvänteiden viileydellä tullaan jäähdyttämään rakennuksia.

Lisäksi Puolustusvoimien entisiin kalliotiloihin rakennettava monikäyttöinen tapahtumakeskus toteuttaa sekin kestävän kehityksen periaatetta uusiokäyttämällä valmiiksi rakennettuja tiloja. Samalla se on Suomen suurimpia kalliorakennushankkeita.

– Tulevaisuuteen Savilahti valmistautuu muun muassa rakentamalla alueen ICT-infrastruktuurin siten, että esimerkiksi 5G-ratkaisut ja sen myötä tulevat uudet mahdollisuudet ovat helposti toteutettavissa, Niskanen sanoo.

Savilahden alueen toimijat laativat yhteisen vision. Visio kertoo yhteisestä tahtotilasta ja sitoutumisesta Savilahden kehittämiseen. Visiotyö tuo todeksi yhdessä tekemisen monet mahdollisuudet ja kertoo siitä, että Savilahden tarinaa rakennetaan yhdessä.

Tutustu visioon: www.savilahti.com/visio

Teksti: Maiju Korhonen