Kuopion kaupungin asukaslehti Kohtaamisia ilmestyy kolme kertaa vuodessa, tammi-, touko- ja elokuussa. Lehden painosmäärä on 73 000.

Halusimme kehittää lehteä, joten toteutimme siitä lukijatutkimuksen alkuvuodesta 2019. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna Kuopion alueen 18–70-vuotiaista kuluttajista. Vastauksia kertyi yhteensä 531 kpl. Vastanneista 53 % oli naisia ja 47 % miehiä. Tutkimuksen toteutti Feelback Oy.

Kyselyyn vastanneista 10 % kertoo lukevansa lehden kokonaan tai lähes kokonaan. Reilu kolmannes selailee lehden läpi. Toisaalta 30 % ei selaile tai lue lehteä juuri ollenkaan. Naiset lukevat lehden hieman tarkemmin kuin miehet. Ikäluokista tarkimmin lehden lukevat 60–70 -vuotiaat.

Vastaajat pitävät lehteä melko tärkeänä paikallisten asioiden tiedonlähteenä, jossa käsitellään mielenkiintoisia aiheita. Myös lehden ulkoasua pidettään houkuttelevan näköisenä. Kokonaisuutena 72 % vastanneista on lehteen tyytyväisiä.

Vastanneista yli puolet kertoo, että Kohtaamisia-lehti on vaikuttanut heidän tekemisiinsä tai he ovat valinneet tekemisiään lehden perusteella. Enemmistö hyödyntää myös lehden Päivittäiset tapahtumat -osiota.

Kyselyssä selvitettiin myös painetun lehden ja verkkolehden lukutottumuksia. Lukijoista 77 % pitää tärkeänä, että Kuopion kaupunki julkaisee edelleen lehteä paperiversiona.

Uusi verkkojulkaisu vaatii vielä totuttelua

Vain kolme prosenttia kertoo lukeneensa Kohtaamisia-digilehteä netissä. Luku on hyvin suhteessa siihen, että yli 70 prosenttia vastaajista koki paperilehden mieluisampana kuin digitaalisen lehden.

Verkkojulkaisulla on kuitenkin monia hyviä puolia. Artikkelit löytyvät helposti verkosta ja niitä on helppo lukea ajasta ja paikasta riippumatta. Printtilehteen verrattuna verkko mahdollista erilaisen sisällöntuotannon muun muassa blogien, videoiden ja podcastien muodossa. Verkossa artikkelista voidaan myös julkaista pidempi versio ja siihen voidaan liittää useampia kuvia.

Tutustu verkkolehden sisältöön ja jaa mielenkiintoiset artikkelit kavereillesi.