Kuntavaalien ennakkoäänestys on 26.5. – 8.6.2021 ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 13.6.2021. Kuopion kaupungin vaalilehti esittelee kaikki ehdokkaina olevat 507 ehdokasta. Vaalilehdestä löytyy myös ennakkoäänestyspaikat sekä vaalipäivän äänestyspaikat. Lisäksi lehdessä kerrotaan muun muassa asukkaiden vaikuttamismahdollisuudesta sekä koronaturvallisten vaalien järjestämisestä.

Äänestämällä päätät Kuopion tulevaisuudesta

Kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Valtuusto päättää mm. kaupungin strategiasta sekä toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä täyttää tärkeimmät virat.

Kuopion kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävään kaupungin­valtuustoon valitaan kesäkuun 13. päivänä 59 valtuutettua. Suomessa kunta monine palveluineen on lähinnä asukkaan arkea. Ei siis ole samantekevää, ketkä päättävät perusturvaan, ter­veyteen, kasvatukseen, hyvinvointiin ja kaupunkiympäristön suun­nitteluun ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Vaikka Kuopio haluaa olla edelläkävijä asukkaiden osallistumismahdollisuuksien avaajana, on vaaleilla valituilla päättäjillämme ratkaiseva rooli toiminnan ja talouden suuntaajina, toteaa kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen pääkirjoituksessaan.

Erityinen huomio turvallisuuteen

Vuoden 2021 kuntavaaleissa on erityishuomio kiinnitetty koronatilanteen takia turvalliseen äänestämiseen.

Äänestäjiä ohjeistetaan pitämään vähintään kahden metrin turvaväliä muihin paikallaolijoihin. Äänestäjien käyttöön on varattu käsidesiä ja tarvittaessa maski ja käytössä olevat tilat ja kynät desinfioidaan säännöllisesti. Äänestäjät voivat halutessaan käyttää myös omaa kynää.

Ennakkoäänestyspäivinä on mahdollista äänestää myös ulkona kaupungintalon, pääkirjaston tai Matkuksen kaup­pakeskuksen pihalla. Drive in -äänestäminen on käytössä nyt ensimmäistä kertaa.

Vaalilehti jaetaan koteihin viikolla 20 – 21

Kohtaamisia-vaalilehti jaetaan kaikkiin kuopiolaisiin kotitalouksiin viikoilla 20-21. Lehteä on lisäksi saatavana noin 80 eri nippujakelupaikassa, mm. kirjastoissa, hotelleissa ja kauppakeskuksissa.

Lehden verkkojulkaisuun pääset linkistä: Vaalilehti 2021 (pdf-tiedosto)