Kuopio goes -konsepti on Kuopion kaupungin uudenlainen kansainvälistymispalvelu, joka mahdollistaa vaikuttavamman kansainvälisen markkinoinnin. Toimenpiteillä edistetään Kuopion alueen elinkeinoelämää sekä kasvatetaan tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Kuopio goes -toimenpiteet ovat esimerkiksi vienninedistämis- ja markkinakartoitusmatkoja yhdessä yritysten ja toimijoiden kanssa. Toiminta on aktiivista ja käytännönläheistä sisältäen tehokkaan viestinnän ja markkinoinnin. Lähtökohtana on, että yhteisvoimin saadaan kansainvälistymistoimenpiteisiin parempaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Kuopio Goes -konseptilla toteutettiin viimeisimmäksi yhteismatka Lontooseen (Kuopio Goes London), missä osallistujille haettiin business- ja verkostoitumismahdollisuuksia. Matkan näkyvyyttä tuettiin myös onnistuneen digimarkkinointikampanjan kautta.

Seuraavaksi Pohjoismaihin – Kuopio Goes Nordic

Syksyn 2019 aikana Kuopion alueen kansainvälistymistoimenpiteitä suunnataan kohti Pohjoismaiden markkinoita. Tavoitteena on luoda kansainvälisiä businessmahdollisuuksia Kuopion alueen yrityksille, verkostoitua ja edistää vaikuttavuutta yhdessä.

Kuopio goes Nordic koostuu useammasta kansainvälistymismatkasta. Syyskuussa Kuopion alueen life science -yritykset osallistuvat Nordic Life Science Daysille Ruotsissa. Lokakuussa puolestaan rakennus- ja terveysalojen yritykset suuntaavat Norjaan. Lisäksi syksyn aikana järjestetään elintarvikealan vienninedistämismatka valmennuksineen Ruotsin ja Tanskan markkinoille. Kuhunkin yritysryhmään haetaan mukaan 5-10 yritystä kevään 2019 aikana.

Lisätietoja : www.businesskuopio.fi/kuopio-goes/nordic2019/