Kuntavaaleissa äänestäminen on perinteisin tapa vaikuttaa oman alueensa asioihin. Kuopiossa on käytössä myös monia osallistamisen kanavia, esimerkiksi kuntaraadit ja kuntalaisaloitteet. Asukkaat voivat lisäksi jättää palautetta, toimia lakisääteisissä elimissä, kuten vanhusneuvostoissa, tai vastata asukaskyselyihin. Osallistamiseen kaivataan kuitenkin myös uusia, ketterämpiä kanavia.

Kuten monessa muussakin asiassa, on digitaalisuus päivän sana myös osallistamisessa. Esimerkiksi Ihmiskeskeinen Digitaalinen Kunta (IDK) ja OmaKunta verkkoasioinnin ja sähköisen asioinnin -hankkeissa kehitettävien osallistamispalveluiden kautta asukkaat voivat vaikuttaa asioihinsa entistä laajemmin ja helpommin.

–Olemme vertailleet muualla käytettyjä digipalveluita. Sen pohjalta teemme Kuopiolle sopivan mallin, jossa digitaalisia palveluita käytetään uuden OmaKunta -palveluportaalin kautta, kertooinnovaatiopäällikkö Arto Holopainen.

Uusien palveluiden avulla asukkaat pystyvät tulevaisuudessa hoitamaan valtaosan asioinnista sähköisesti.

–Ensimmäiset digipalvelut saadaan kokeilukäyttöön syksyllä. Esimerkiksi monipuolisempi osallisuus kaavoitukseen, osallistavan budjetoinnin mahdollistaminen ja palautekanavat ovat nyt kehitettävien palveluiden joukossa, Holopainen kuvailee.

–Jatkossa OmaKuntaan tuodaan jopa satoja kuntalaispalveluita, jotka löytyvät sitten helposti yhdestä osoitteesta, hän lisää.

Vaikuta omaan hyvinvointiisi

Kuopion hallintojohtaja Heikki Vienolan mukaan palveluiden kehittämisen tavoitteena on, että kuntalaiset kokisivat pystyvänsä vaikuttamaan asioihin koko kaupungin laajuisesti. Nyt monet keskittyvät vain lähiympäristöönsä, jossa osallistuminen tuntuu konkreettisemmalta.

–Jos osallistumista halutaan aidosti edistää, on tärkeää, että kuntalaisille annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa, eikä vain mielikuvaa siitä, hän korostaa.

Asukkaiden osallistaminen ei ole tärkeää vain yhteisten asioiden hoitamisen näkökulmasta, vaan sillä on suoraa merkitystä myös heille itselleen.

–Mahdollisuus vaikuttaa oman kunnan kehitykseen, ja sitä kautta omaan elämäänsä, on tutkitusti tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Siksi haluamme, että kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti, ja meidän on tarjottava siihen sopivat kanavat, kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja linjaa.

Muista äänestää

Kanavat sinänsä eivät ratkaise, vaan halu osallistua ja vaikuttaa. Vain äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa siihen, kuka Kuopiossa päättää sinulle tärkeistä asioista ja palveluista.

Lisää osallistamisen mahdollisuuksia löytyy kaupungin verkkosivuilta: www.kuopio.fi/osallistu-ja-vaikuta.

IDK–hankkeen (1.1.2020-31.12.2022) rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu. OmaKunta-hankkeen(9.12.2020-31.10.2022) rahoittajia ovat valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation edistämisen kannustinjärjestelmä, Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta.