Kuopion kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävään kaupunginvaltuustoon valitaan huhtikuun 18 päivänä 59 valtuutettua. Kaupunki palveluineen on lähellä asukkaan arkea. Ei siis ole samantekevää, ketkä päättävät mm. perusturvaan, terveyteen, kasvatukseen, hyvinvointiin ja kaupunkiympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Vaikka Kuopio haluaa olla edelläkävijä asukkaiden osallistumismahdollisuuksien avaajana, on vaaleilla valituilla päättäjillämme ratkaiseva rooli toiminnan ja talouden suuntaajina.

Kuopio on yli 120 000 asukkaallaan Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki. Olemme kärkisijoilla mm. asukastyytyväisyydessä ja muuttovoitossa. Itäisen Suomen merkittävimpänä kasvukeskuksena Kuopiossa tehtävillä tulevaisuuden valinnoilla on myös valtakunnallista merkitystä.

Uuden valtuustokauden alkaessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi halutessaan työskennellä kokoaikaisesti ja valtuuston puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtajat osa-aikaisesti. Myös lautakuntien asemaa mm. talousarviovalmistelussa vahvistetaan. Nämä uudistukset lisäävät entisestään luottamushenkilöjohdon vaikutusmahdollisuuksia yhä varhaisemmassa vaiheessa asioiden valmistelua.

Kuopio on tunnettu hyvästä päätöksentekokulttuuristaan. Tällä luottamuspääomalla on äärimmäisen suuri merkitys tulevien vuosien haasteissa ja kaupungin kehittämisessä. Jatkossakin tarvitsemme päättäjien ja kaupungin henkilöstön avointa ja rakentavaa yhteistyötä. Tavoitehakuisella kumppanuudella – asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden aktiivisuudella – Kuopio kehittyy kohti visiotamme ”Hyvän elämän pääkaupunki”.

Kaikki kunnallisvaaleissa ehdolle asettuneet ansaitsevat kaikkien meidän kiitoksemme ja arvostuksemme. Vähintä mitä voimme tehdä sen osoittamiseksi, on käyttää äänioikeuttamme.

Jarmo Pirhonen

Kaupunginjohtaja

Voit lukea vaalilehden pdf-tiedostona www.kuopio.fi/kuntavaalit -sivulta: Kuopion vaalilehti Kohtaamisia, kuntavaalit 2021. Kuntavaalit-sivulta löydät myös muuta ajankohtaista tietoa kuntavaaleista.