Teksti: Hanna-Reetta Metsänheimo

Myönteisillä tunteilla ja ilolla on oppimiseen suuri vaikutus. Kuopion kansalaisopiston lukuvuoden 19/20 teemana on ”Lupa Loistaa” Vahvuusperusteinen opetus nojaakin positiiviseen pedagogiikkaan, joka korostaa hyväksyvää ja myönteistä ilmapiiriä ja opiskelijan vahvuuksien tunnistamista. Opetuksen keskiössä on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Myönteisten tunteiden vahvistaminen on opeteltavissa oleva taito aivan siinä missä neulominen, uuden kielen opiskelu tai tietokoneen käyttö. Myönteiset tunteet ovat vahvasti sidoksissa fyysiseen terveyteen, luovuuteen ja oppimiseen, ongelmanratkaisukykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin. Ne tuovat elämään merkityksellisyyttä ja iloa. Elämänsisältöä.

Positiivinen pedagogiikka juontaa juurensa positiivisesta psykologiasta, joka tieteenalana tutkii hyvinvointia, vahvuuksia ja kukoistusta.

Millainen Sinun mielestäsi on kukoistava ihminen?