Savilahti-projekti etenee aikataulussaan. Tällä hetkellä työmaa keskittyy Yliopistonrantaan ja Vanhan varikon itäosaan.  

Prisman ja KPY Novapoliksen väliin tulevauusi silta on yksi merkittävimmistä alueen liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Ajoneuvoliikenne siirtyy sillalle ja jalankulkijat pääsevät kulkemaan turvallisesti toimistorakennusten ja tien toisella puolella olevan kauppakeskuksen välillä.

– Viime syksynä jouduimme hetkellisesti poistamaan aidan ajoratojen välistä, ja se näkyi välittömästi vaarallisena jalankulkijoiden risteämisenä Savilahdentien ajoneuvoliikenteen seassa. Sillan valmistuttua tien voi jatkossa alittaa turvallisesti ilman vaaraa joutua auton alle, sanoo Savilahti-projektin suunnitteluinsinööri Matti Vänskä.

Savilahdentiellä on parhaillaan menossa useita työvaiheita Volttikadun liittymästä aina Niiralankadulle asti. Vanhan varikon itäosasta kesäkuussa 2019 alkanut katuverkon rakentaminen jatkuu vuoden 2021 puolelle saakka. Rakennuslupien saannin myötä myös ensimmäiset talonrakennusprojektit ovat päässeet alkamaan. Ensimmäisten joukossa työn alla on Sakkyn uusi koulurakennus.

– Samaan aikaan Savilahden notkoon Kuopion veden pumppaamon läheisyyteen Piipolun ja Iloharjunkadun välille tehdään verkostosiirtoja. Pumppaamoa ei pureta, vaan se jää alueelle rakennettavan pysäköintilaitoksen sisään, Savilahti-projektin rakennuttaja Petri Pucilowski kertoo.

Kun verkostosiirtotyömaa on valmis, seuraa sitä kesällä 2021 toteutettava ramppityömaa.

– Pohjoisesta tulevaa liikennettä palveleva liittymä tulee mahdollistamaan sujuvan liikenteen moottoritieltä suoraan Iloharjunkadulle, mistä liikenne jakautuu aikanaan kiertoliittymän kautta Tietoteknialle, kauppakeskukselle ja Savilahdentielle, Vänskä kertoo.

Verkostosiirtotöitä tehdään myös tien toisella puolen Yliopistonrannassa, mikä puolestaan ennakoi kesän 2021 aikana alkavaa Snellmanian ja Canthian välille nousevien opiskelija-asuntoloiden rakentamista. Autoilijoiden liikennejärjestelyjen lisäksi myös jalankulku- ja pyörätiet tulevat kokemaan merkittäviä parannuksia, kun niitä levennetään ja valaistusta lisätään. Lisäksi alueelle on suunnitteilla rakentaa kokonaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä.

– Uusi alikulkusilta tulee mahdollistamaan turvallisen jalankulkuliikenteen yliopistolta Savilahdentien toiselle puolen rakennettavien toimistorakennusten ja pysäköintilaitoksen tiloihin, Vänskä kertoo.

Yliopistonrannan valmistuttua rakennustyömaa siirtyy Neulaniemetielle ja Microkadulle Varikon alueen jatkaessa samalla kasvuaan.

– Tällä hetkellä rakenteilla oleva, Prisman kauppakeskukseen eteen rakennettava silta valmistuu arviolta syksyllä 2020 ja Yliopistonrannan silta vuotta myöhemmin, mikäli kaikki asiat etenevät suunnitelmien mukaan, Pucilowski sanoo.

– Jos kaikki menee hyvin, on Savilahdentie Niiralankadulta Volttikadulle valmis kokonaisuudessaan vuonna 2023, Vänskä jatkaa.

Viimeisenä Savilahdesta rakennetaan Marikonrannan ja Savisaaren asuinalueet, joiden arvioitu valmistumisajankohta sijoittuu 2030-luvun taitteen molemmin puolin.

– Savilahden rakentaminen kokonaisuudessaan on iso ja mielenkiintoinen palapeli koottavaksi. On tuntunut hyvältä nähdä, miten jokainen eteen tullut haaste on saatu ylitettyä ja asiat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti kohti päämääräänsä, päättää Pucilowski.

Teksti: Maiju Korhonen