Sote-uudistusta on lähdetty viemään eteenpäin kehittämishankkeet edellä. Ajatuksena on, että samalla kun hallitus tekee hallinnollista ja lainsäädännöllistä uudistusta, maakunnissa kehitetään jo palveluja samanaikaisesti. Jos lainsäädäntötyö etenee suunnitellusti, uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta.

Teksti: Minna Akiola, Akiola-Media Oy

Pohjois-Savossa on meneillään kaksi sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa kehittämishanketta: sote-rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma. Hankkeita ja sote-uudistuksen vapaaehtoista alueellista valmistelua koordinoi POSOTE20-hanke, jossa on mukana myös Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Sote-uudistuksen yksi visio on, että kansalainen saa kaikki tarvitsemansa terveyteen liittyvät palvelut yhdestä paikasta. POSOTE20-hankkeessa on kymmeniä projekteja parantamassa Pohjois-Savon alueella palveluiden saavutettavuutta, laatua ja ennaltaehkäisevyyttä sekä kehittämässä uusia toimintatapoja ja digitaalisuutta.

– Yksi konkreettinen esimerkki saavutettavuuden parantamisesta on suun terveydenhuollon Suupirssi, jonka avulla hammashuollon palvelut tuodaan alakouluikäisille kouluihin, kertoo POSOTE20-hankkeen hankejohtaja Jussi Lampi.

Kehittämistyö parantaa palveluja ilman sote-uudistustakin

Sote-uudistuksessa Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden tehtävä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut.

Vapaaehtoisen alueellisen valmistelun keskeinen tavoite on mahdollistaa sote-uudistuksen myötä perustettavan hyvinvointialueen nopea ja tehokas käynnistyminen sen jälkeen, kun uudistuksen lait on hyväksytty eduskunnassa.

Kehittämistyö ei mene hukkaan, vaikka sote-uudistus ei toteutuisikaan. Silloin kuitenkin iso ja tärkeä hallinnollinen uudistus jäisi tekemättä. Kehittämistoimilla parannetaan silti palveluja.

– Esimerkiksi sähköisten etä- ja mobiilipalveluiden, kotisairaalatoiminnan ja uudenlaisten vastaanottotapojen kehittäminen tulee ajan myötä näkymään kuntalaisten arjessa.

Kuntalaisia kannustetaan osallistumaan Tulevaisuuden sote-keskus -kehitystyöhön. Mielipiteitä kootaan erilaisilla kyselyillä, tapahtumissa ja www.posote20.fi -verkkosivujen kautta.