Suomen hallitus totesi 16.3.2020 yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. 

Poikkeusoloilla tarkoitetaan yhteiskunnan tilaa, jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä tai uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien käyttö. Valmiuslain (1552/2011) mukaan poikkeusoloja ovat muun muassa hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Poikkeusoloissa kunnan tehtävät painottuvat eri tavalla kuin normaalioloissa. Toiset tehtävät lisääntyvät, toiset tehtävät vähenevät, käyvät tarpeettomaksi tai mahdottomiksi hoitaa. Valtioneuvoston määräyksellä kunnalle voidaan antaa myös kokonaan uusia tehtäviä, jotka normaalioloissa eivät kunnalle kuulu. Näiden toimien tavoitteena on turvata väestön toimeentulo ja elinmahdollisuudet.

Kaupungin toiminta koronavirustilanteessa

Kuntien varautuminen perustuu muun muassa valmiuslain ja pelastuslain varautumisvelvollisuuteen.

Kuopion kaupungin varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on turvallisen elinympäristön luominen, kunnan palvelutuotannon mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa olosuhteissa, häiriötilanteiden hallinta ja niistä toipuminen. Varautumisella pyritään myös rajoittamaan tilanteesta aiheutuvia vahinkoja.

Varautumistoimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut sekä koulutus ja valmiusharjoitukset.

Myös poikkeusoloissa kunnan johtosuhteet ja vastuujako säilytetään mahdollisimman muuttumattomina. Kaupungin toimintaa johtaa kaupunginjohtaja yhdessä kaupunginhallituksen kanssa, tarvittaessa hälytetään koolle johtokeskuksen johtoryhmä. Tilanteen vaatiessa, johtamis- ja toimintavalmiutta ylläpidetään kaikkina vuorokauden aikoina.

Koronaviruspandemian aikana moniviranomaisyhteistyö esimerkiksi poliisin, pelastuslaitoksen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tiivistyy ja yhteistä tilannekuvaa päivitetään säännöllisesti. Yhteistyötä tehdään lisäksi myös muun muassa seurakunnan ja SPR:n kanssa. Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on julkinen asiakirja, ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta: https://www.kuopio.fi/ohjelmat-ja-suunnitelmat

Kaupunki harjoittelee säännöllisesti erilaisiin häiriötilanteisiin varautumista. Viimeisin harjoitus pidettiin helmikuussa osana Savo-Karjala 2020 -paikallispuolustusharjoitusta, jossa kaupunki harjoitteli evakuointikeskuksen perustamista Kuopio-halliin.