Kuntalaisten osallistaminen julkisen palvelujen palvelumuotoilussa on harvinaista. Kuopiossa tehtiin kokeilu, joka sai kiitosta niin palvelumuotoilun prosessiin osallistuneilta ammattilaisilta kuin mukana olleilta kuntalaisiltakin.

Kuopion kaupungin palvelumuotoilijana Kuntolaakso-projektissa toiminut Savonian muotoilun lehtori Kirsi Miettinen ja Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden työnjohtaja Antti Riekkinen suosittelevat lämpimästi kuntalaisten osallistamista rakennushankkeisiin. Heidän mukaansa käyttäjien tarpeiden, toiveiden ja odotusten huomiointi on avain uuden palvelun toiminnan onnistumiseen.

– Uimahalliprojektissa kuntalaiset pääsivät konkreettisesti vaikuttamaan uuden uimahallin palveluihin, Miettinen sanoo. Kyselyt toteutettiin syksyllä 2018 ja ne olivat osa Savonian muotoilun opiskelija Maija Kietäväisen opinnäytetyötä. Vastauksia kyselyyn saatiin 443.

– Sähköisen asiakaskyselyn lisäksi toteutimme useita ryhmähaastatteluja, missä uimahalliin rakennustyömaahan tutustumaan päässeet vastaajat saivat kertoa omia ajatuksiaan rakennuksen tulevista palveluista.
Ajatuksia tuli niin kuntosalin laitetarjonnasta, varastotiloista kuin hiustenkuivaajan paikastakin. Erityisen hyvin Miettiselle jäi mieleen toive uima-asukuivurista, jollaisen eräs kyselyyn vastaaja oli nähnyt matkallaan Islannissa. Miettinen nappasin palautteesta kiinni heti, sillä hän koki sen palvelevan hyvin useita käyttäjäryhmiä.

– Kuivuri ratkaisi niin kilpauimareiden tarpeen kuivauskaapeille kuin koululaisten uimatunnin jälkeen reppuun pakkaamien märkien uimapukujen ongelmankin. Lisäksi se vähentää tarvetta käyttää muovipusseja uima-asujen pakkaamiseen.

Kun käyttäjien toiveet ja tarpeet oli saatu koottua yhteen, Miettinen koosti niiden pohjalta palvelupolun, jonka avulla uimahallin toimintoja ja palveluita osataan kehittää.

– Pyrin palvelumuotoilijana vaikuttamaan uuden uimahallin toimintoihin niin, että ne olisivat asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman sujuvia ja helppoja. Sellaisia, että uimahallin asiakas löytää vaivattomasti tiensä rakennuksen sisällä haluamiensa palvelujen äärelle ja että palvelut ovat käytännön kannalta mahdollisimman toimivia eri käyttäjäryhmille.
Apunaan Miettisellä oli käyttäjätiedon lisäksi arkkitehti ja rakentaja, jotka kertoivat, mitä missäkin vaiheessa rakennustyöprojektia voitiin toteuttaa.

Uusi uimahalli odottaa asiakkaitaan.

Miettinen ja Riekkinen ovat saaneet seurata kävijöiden osallistamista läheltä ja heille on tullut pelkästään positiivista palautetta sen toteuttamisesta. Osallistamisen myötä kuntalaisille viestittiin, että heidän ajatuksiaan todella kuunnellaan käytännön tasolle asti.

– Isojen projektien rakennusprosessi etenee aina tietyllä kaavalla eteenpäin ja kuntalaisen mielipiteiden huomioiminen helposti unohtuu. Lopputulemaa ajatellen on kuitenkin erittäin oleellinen asia ottaa myös palvelun käyttäjä eli kuntalainen mukaan palveluiden suunnitteluun, sillä vain heiltä tulleen palautteen pohjalta osaamme tehdä oikeita ratkaisuja, Miettinen sanoo.

Riekkinen on Miettisen kanssa samaa mieltä.

– Osallistaminen on hyvä toimintatapa, koska sitä kautta löydämme toimivat ratkaisut ilman riskiä siitä, että kehitämme palvelua, joka ei vastaa loppukäyttäjän todelliseen tarpeeseen, Riekkinen toteaa.
Tällä hetkellä Kuntolaakso-hanke on loppusuoralla. Altaisiin on jo vesi laskettu ja testaukset ovat alkaneet.

– Toivon mukaan elokuussa halli saadaan avattua asiakaskäyttöön.

Teksti: Maiju Korhonen
Kuvat: Antti Riekkinen