Mitä tapahtuu, kun tiede ja tutkimus, osaaminen ja uteliaisuus, nuoruus ja kokemus, paikallisuus ja kansainvälisyys yhdistyvät? Syntyy jotain aivan ainutlaatuista ja ennakkoluulotonta. Tämän kaiken alustana toimii tulevaisuudessa Savilahti Stage.

Yksi Suomen kärkihankkeista, Savilahti, on muutakin kuin Savilahden rantaan rakentuvat kiinteistöt. Se on valtava verkosto kansainväliselläkin tasolla merkittävää osaamista. Nyt tämä osaaminen halutaan saattaa kaikkien ulottuville ja herättää sen pohjalta keskustelua.

Tarvitsemme vuorovaikutusta ja kohtaamista keskustellaksemme merkityksellisistä asioista. Keskustelun kautta asiat kehittyvät, yhdistyvät, saavat muodon ja alkavat toteutumaan tekoina, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen muotoilee.

Keskustelun näyttämönä toimii Savilahti Stage, joka tulee olemaan niin virtuaalinen kuin fyysinenkin tapahtumapaikka.

Hankejohtaja Antti Niskasen mukaan Stagessa tiivistyy hyvin Savilahden visio yhteisöllisyydestä. Savilahti on alue, jonka tarinaa toimijat ja asukkaat rakentavat yhdessä. Savilahden kehittäminen on rakentamisen lisäksi myös mahdollisuuksien antamista sille, mitä Savilahdessa tapahtuu.

Savilahdesta halutaan rakentaa mielenkiintoinen ja toimiva kaupunginosa, mutta sinne halutaan myös luoda kaikenlaista elämää ja sisältöä seinien sisälle sekä katujen varsille. Savilahti Stage istuu tähän ajatukseen hyvin, Niskanen summaa.

Digitaalisuus mahdollistaa tällä hetkellä kohtaamisen, kokoontumisen ja vuorovaikutuksen ympäröivän maailman kanssa verkossa, siksi Savilahti Stagekin lähtee liikkeelle virtuaalisena. Tulevaisuudessa sillä voi olla Savilahdessa fyysinen vastinpari, joka toimii alustana puheille, kulttuurille ja erilaisille tapahtumille.

Savilahti spirit

Savilahtea leimaa erityinen Savilahti spirit, joka on yhteisölle omaleimaista avoimuutta ja vuorovaikutuksellisuutta. Stagen tavoite on lähteä keskusteluttamaan tätä välittämisen ja yhteisöllisyyden kulttuuria sekä jakaa yhteisön osaamista kaikkien hyödynnettäväksi. Keskeistä on, että kaikki osaaminen saadaan valjastettua yhteiseen hyvään.

Soinisen mukaan on tärkeää alkaa puhumaan merkityksellisistä asioista, kuten esimerkiksi vastuullisuudesta. Suunnitelmissa on, että Stage toimii open stage -periaattella, jossa voi ohjatun keskustelun lisäksi nostaa myös vapaita asioita esiin. Stagen esikuvia ovat SuomiAreena Porissa ja Hyde Parkin speakers’ corner Lontoossa. Myös ne ovat alustoja moniääniselle keskustelulle.

Keskustelu ei saa olla näennäisosallistavaa, vaan aidosti avointa. Sille pitää luoda eettinen koodisto, joka perustuu sananvapauteen ja yhdenvertaisuuteen. Keskustelun täytyy täyttää eettiset ja vastuulliset näkökulmat, Soininen toteaa.

Luovassa ja avoimessa ilmapiirissä jokainen kohtaaminen on mahdollisuus. Stagen keskusteluissa ja tapahtumissa saa tulla koko elämisen kirjo näkyviin.

Stage-ajatus kiteyttää hyvin Savilahden hengen: kehittää toimintaa alueelle ja luo mahdollisuuksia erilaisille kohtaamisille, Niskanen arvioi.

Savilahti Stage on glocal

Savilahdessa on merkittävä osaamispääoman ja uteliaisuuden kasauma: opiskelijoita, tutkijoita, yrittäjiä, innovaattoreita sekä tieteentekijöitä. Näiden tahojen kohtaamiset synnyttävät jotain ainutlaatuista – ne mahdollistavat dialogin ja sen kautta uuden syntymisen ja kehittymisen.

Savilahti Stagen kautta halutaan herättää myös kansainvälistä dialogia ja yhteistyötä. Vaikka asiat tapahtuvat Savilahdessa, siellä olevien toimijoiden kanssa, on se samalla kytköksissä kaikkialle maailmaan.

Savilahden tiedeyhteisö on verkostomaisesti kytköksissä satojen kaupunkien kanssa maailmanlaajuisesti. Toisaalta taas se on äärimmäisen paikallinen niille, jotka opiskelevat ja työskentelevät täällä. Se on samaan aikaan local ja global eli nykytermein ilmaistuna glocal.

Savilahti Stage tulee olemaan jatkuvassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa niin Savilahden sisällä toimivan yhteisön kuin sen paikallisen ja kansainvälisen verkostonkin kanssa. Soininen visioi, että kuka tahansa voi kokea voivansa osallistua Savilahdessa käytävään keskusteluun.

Esimerkiksi kansainvälisistä verkostoistamme voi olla puhuja tiettyyn aiheeseen liittyen tai joku toinen voi seurata keskustelua ja kommentoida sitä maailman toisella puolella.

Keskustelut ja tapahtumat jaetaan livestriimauksen lisäksi myös podcasteina. Soininen toivoo, että keskusteluista tulee niin merkityksellisiä, että niitä halutaan jakaa.

Kuin luokseen kutsuva leirituli

Savilahden Valon kaava on kokonaisajatus valosta kaikkialla Savilahdessa. Valo näkyy alueen nimistössä, taiteessa, muotoilussa, valaistuksessa ja luonnonvalon hyödyntämisessä. Samoin valo ilmentyy Savilahti Stagessakin niin älyn valona kuin areenan fyysisenä hehkunakin. Soininen vertaa Stagea leirituleen, joka kutsuu kokoontumaan ja jakamaan tarinoita.

Samalla kun Savilahti on avoin yhteisö maailmalle, se on myös avoin yhteisö kaupungin sisällä. Sitä voi pitää leiritulen kaltaisena kohtaamispaikkana.

Livetapahtumat Stagella voivat olla paneelikeskusteluja eri aiheista, opiskelijoiden järjestämää ohjelmaa tai vaikkapa kulttuuria ja taidetta. Ensimmäinen Stage-lähetys striimattiin Savilahdesta Valon päivänä 3. helmikuuta 2021. Tällöin Stagella olivat keskustelemassa apulaisprofessori Arto O. Salonen (UEF), rehtori Mervi Vidgren (Savonia-amk) ja opiskelija Miika Hiltunen (UEF). Lähetyksen teemana oli ”Yhdessä enemmän – merkityksellinen yhteisö”.

Kevään toinen Stage-lähetys striimattiin toukokuussa teemalla ”Tulevaisuuden työelämä ja osaava työvoima”. Tällöin Stagelle astelivat FT, filosofi Frank Martela (Filosofian Akatemia), kehitysjohtaja Silja Huhtiniemi (KPY Novapolis), HD Director Johanna Pirinen (FinVector) sekä opiskelija Pauliina Ryökäs (Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta). Molemmat Stage-lähetykset ovat edelleen katsottavissa osoitteessa www.savilahti.com/stage

Syksyn Stage-lähetyksissä on tarkoitus puhua Savilahdesta kestävänä kaupunkina sekä tutustua alueen opiskelijoihin. Savilahti on merkittävä mahdollisuus siellä sijaitsevien kolmen kampuksen opiskelijoille. Opiskelijat saattavat jo opiskeluaikanaan kohdistaa osan opiskelustaan alueen yrityksiin tai työskennellä niissä. Polku opiskelusta työelämään voi siellä olla lyhyempi kuin yleensä.

Savilahdessa on suuri määrä myönteistä uteliaisuutta ja tuoretta tapaa toimia, jotka yhdistyvät piinkovaan osaamiseen ja tutkimukseen. Se ei voi olla synnyttämättä mitään muuta kuin hyvää. Tätä hyvää halutaan jakaa muillekin Savilahti Stagella.

Teksti: Minna Akiola