Kuopion kaupungin strategian keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Mitä varhaisemmassa vaiheessa osallistaminen mahdollistetaan, sitä paremmin valmis palvelu vastaa kuntalaisten tarpeisiin.

Tiedon ja tarinoiden korttelin nimikilpailu, Kuntolaakson uimahallihanke ja Puijon alueen suunnittelutyö.

– Asukkaiden osallistaminen kaupungin palvelujen kehitysprojekteihin auttaa rakentamaan käyttäjien näköistä palvelua. Kuopion kaupungin virkistysalueet, leikkipuistot ja puistot saavat huiman positiivista palautetta kaupunkiin muuttavilta asukkailta, sanoo strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen mukaan digitalisaation lisääntyessä myös nuorten aktiivisuus oman asuinympäristönsä kehittämiseen on kasvanut. Hän toivoo, että sama trendi jatkuu, sillä juuri lapset ja nuoret ovat se ikäryhmä, joka tulee pisimpään hyötymään nyt rakennettavasta kaupunkiympäristöstä ja sen palveluista.

– Nuorissa on tulevaisuus. Myös lautakunnissa nuorisovaltuuston edustajat ovat hyvin mukana, minkä ansiosta nuorten ääntä on saatu entistä enemmän kuuluviin, Kyllönen toteaa.

Kuopiossa on useita kanavia, mitä kautta kuntalaiset pääsevät osallistumaan elinympäristönsä kehittämiseen. Kasvokkaisia kohtaamisia järjestetään Apajan tiloissa sijaitsevassa osallistumistila Kohtaamossa, maaseutualueiden vaikuttamiskanavina toimivissa pitäjäraadeissa sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Uusin kuntalaisten osallistamista edistävä toimenpide on huhtikuussa 2020 käynnistynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön Kuopiolle myöntämä kuntien yleisen kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä.

– Kehittämistehtävän myötä haluamme saada kulttuuripalvelut vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeisiin ja samalla edistämään kulttuurin saavutettavuutta ja asukkaiden osallisuutta Pohjois-Savon alueella, kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja sanoo. Toinen paraikaa meneillään oleva osallistamiseen liittyvä uudistus on asukastupatoiminnan uudelleen järjestäminen.

– Uudelleen järjestämisen myötä mietimme erilaisia vaihtoehtoja yhdistää palveluja ja luoda uudenlaisia asukkaiden tarpeita vastaavia kohtaamispaikkoja, asukastiloja, jotka mahdollistavat asukkaiden kuulemisen, asukkaiden välisen vuorovaikutuksen sekä erilaisten palvelujen tuomisen lähelle asukkaita.

Toimintaa suunnitellaan ja järjestetään yhdessä järjestöjen, seurakunnan ja asukkaiden kanssa

Digitaalisten alustojen hyödyntäminen kansalaisaktiivisuuden lisäämisessä osallistumiskynnyksen madaltajana on ollut viime aikoina paljon esillä. Alkusyksyn 2019 aikana toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto Avidly Oy:n kanssa Pitkin pitäjiä -kampanja, jonka tavoitteena oli tuoda pitäjäraatien käyttöön sähköinen kehittämistyökalu Kuopion maaseutualueiden tunnettuuden ja vetovoimaisuuden kehittämiseksi. Vaikka digitaaliset vuorovaikutusvälineet ovat entistä vahvemmin esillä, Kyllösen mielestä tarvitaan edelleen myös fyysisiä kohtaamisia. Monimuotoisuus on etu. Osallistamisen muotoja tärkeämpänä hän pitää kuitenkin osallistamisen oikea-aikaisuutta.

– Kuntalaisena toivoisin tulevani osallistettavaksi suunnitteluprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työpajatyyppisten ideatilaisuuksien kautta. Varhainen osallistaminen on asukkaiden ja suunnittelijoiden yhteistyön näkökulmasta kaikkein hedelmällisintä, Kyllönen sanoo.

Katso verkossa avoinna olevat kyselyt: https://www.kuopio.fi/fi/kyselyt

Teksti: Maiju Korhonen
Kuva: Vicente Serra