Kuvat: Pekka Mäkinen

Syyskuun puolessa välissä 14.-19.9.2021 kaupunkifestivaali ANTI – Contemporary Art Festival tuo nykytaiteen kaikkien kaupunkilaisten nähtäväksi kaduille ja kulttuuritiloihin. Festivaaliteoksiin ja esityksiin voi törmätä ympäri kaupunkia yli 20 paikassa, ja mukana on lähes 70 taiteilijaa.

ANTI-päällikkö Elisa Itkonen kuvaa festivaalia seuraavasti:

”ANTI on maksuton kansainvälinen nykytaiteen kaupunkifestivaali, joka keskittyy paikkasidonnaiseen taiteeseen. Lisäksi ANTI-festivaalilla on merkittävä rooli kaupunkikulttuurin kehittämisessä ja keskustelun herättäjänä taiteen kautta.”

ANTI-festivaali järjestetään vuosittain Kuopiossa. Alkusyksystä järjestettävän viikon mittaisen festivaalin lisäksi ANTI:lla on myös runsaasti ympärivuotista toimintaa, kuten erilaisia paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Tällä hetkellä ANTI on mukana esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston tukemassa HUUMA-hankkeessa, jossa nuorten syrjäytymistä ehkäistään tanssityöpajojen avulla.

”ANTI-festivaalilla on merkittävä rooli kaupunkikulttuurin kehittämisessä ja keskustelun herättäjänä taiteen kautta.”

– ANTI-päällikkö Elisa Itkonen

ANTI-festivaalilla on monipuolisesti erilaisia yhteistyökumppaneita, kuten Kuopion kaupunki, Saastamoisen säätiö, Koneen säätiö ja Euroopan unioni. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi kulttuuriorganisaatioiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Itkosen mielestä ANTI:lla on tärkeä rooli alueen keskeisenä kulttuuritoimijana.

ANTI-päällikkö Elisa Itkosen mukaan festivaalin kohderyhmänä ovat aivan kaikki ihmiset. Toiminnan pariin pyritään tavoittamaan kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmisryhmiä tuomalla nykytaidetta esiin ympäri kaupunkia. ”Jos et ole 20 vuoden aikana ehtinyt käymään tai muusta syystä osallistunut ANTI-festivaaleille, niin nyt on sen aika.”

Tänä vuonna juhlitaan ANTI:n 20-vuotista menestystarinaa. Festivaali on aikanaan lähtenyt liikkeelle projektiluontoisena tapahtumana, ja nyt se on juurtunut jokavuotiseksi tapahtumaksi osaksi kuopiolaista kaupunkikulttuuria. Festivaalin taiteellinen johtaja – vastaava tuottaja Johanna Tuukkanen on yksi festivaalin perustajista. ANTI:n historiaan voi tutustua Tiedon ja tarinoiden korttelissa Kantissa ja verkossa nähtävillä olevan ANTIVERSARY 20 -näyttelyn kautta, jossa esitellään Pekka Mäkisen valokuvaamaa ja Kim Saarisen videokuvaamaa materiaalia festivaalista 20 vuoden ajalta.

Juhlavuosi johdattaa osallistujat ja taiteilijat suoraan ANTI-festivaalin ytimeen eli siihen, kuinka ANTI antaa osallistujilleen ja kaupunkilaisille ilmaisen lahjan sen monipuolisten esitysten ja näyttelyiden kautta:

”Taiteilijat tekevät paljon töitä elämysten toteuttamiseksi, ja myös me järjestäjinä haluamme toteuttaa elämyksiä yleisölle. Lahja-ajatus toteutuu myös yleisöltä meille, sillä ylipäätään yhteen kokoontuminen näinä aikoina on iso asia. Koen, että tälle tapahtumalle on tilausta juuri nyt”, Itkonen kertoo.

Kohdeyleisönä kaikki

Itkosen mukaan festivaalin suunnittelu aloitetaan aina jo useita vuosia etukäteen. Tapahtuman suunnittelu vaatii paljon ammattitaitoa, ja sitä on festivaalin tekijöiltä löytynyt. Suunniteltaessa pohditaan esimerkiksi esteettömyyttä, turvallisuutta, saavutettavuutta ja sitä, miten voidaan luoda kuopiolaista kaupunkikulttuuria. Vaikka tapahtuma perustuu nykytaiteeseen, ei se siis keskity ainoastaan siihen.

”ANTI toteutetaan saavutettavuuskysymykset huomioiden. Tavoitteena on järjestää festivaali, johon mahdollisimman monenlaisten ihmisten olisi helppoa ja turvallista osallistua. Festivaalin kohderyhmänä ovat aivan kaikki ihmiset, jolloin toiminnan pariin pyritään tavoittamaan kaikenikäisiä ja kaikenlaisia ihmisryhmiä tuomalla nykytaidetta esiin ympäri kaupunkia”, Itkonen korostaa.

Myös tänä vuonna tapahtumasta löytyy taidekasvatuksellinen puoli: kaupungin pääkirjastossa on monitaiteellinen näyttelykokonaisuus Spektaakkeliakatemia, jonka työpajat on suunnattu koululaisryhmille. Kulttuuriareena 44:ssä taas pidetään HUUMA-työpajoja, jossa kuopiolaiset nuoret ja nuoret aikuiset kohtaavat ja pääsevät toteuttamaan itseään tanssin ja liikkeen keinoin. Festivaalin ajan HUUMA-työpajat ovat kaikille kävijöille avoimia.

Festivaaliviikon tapahtumien suhteen on otettu tavoitteeksi suunnitella ohjelmaa siten, että jokaiselle löytyy jotakin. Osa esityksistä on sellaisia, että niihin voi tulla koko perheen kanssa. Kaikki teokset eivät kuitenkaan välttämättä ole koko perheen teoksia.

”Kaiken kaikkiaan pyrimme liikuntaesteettömiin ja myös henkisesti esteettömiin tapahtumiin, joihin on turvallista osallistua.”

Teoksia voi nähdä yllättävissäkin paikoissa

ANTI keskittyy järjestämään esityksiä paikoissa, jotka eivät tavallisesti ole kulttuurin tai taiteen käytössä. Itkosen mukaan ANTI-festivaalin idea pohjautuu siihen, että taide ja esitykset levittäytyvät festivaalin aikana museoista ja kulttuuritiloista kadulle ja muihin julkisiin tiloihin kaikkien nähtäväksi. Tänä vuonna osa ohjelmasta sijoittuu kuitenkin myös paikkoihin, joissa taidetta voi nähdä ympärivuotisesti.

Festivaalin teokset ovat siis hyvin pitkälti paikkasidonnaisia. Paikkasidonnaisuus näyttäytyy Itkosen mukaan monella tapaa:

”Paikkasidonnaisuus voi tarkoittaa hyvin montaa asiaa – esimerkiksi juurikin sitä, että teoksia esitetään epätyypillisissä taidetiloissa. Toisaalta se voi tarkoittaa myös sitä, että teokset tehdään jotakin tiettyä paikkaa varten. Wauhaus-kollektiivin Suurenmoinen sotku -teos esimerkiksi sijoittuu Itä-Suomen suurimmalle Jätekukon jätekeskukselle. Wauhausin esitys mukautuu teemaltaan ja muodoltaan esitysympäristöönsä. Lisäksi se kommentoi ympäristöä, jossa esitys tapahtuu.”

ANTI-tapahtumiin voi törmätä myös Tiedon ja tarinoiden kortteli Kantissa, galleria Ars Liberalla, Kulttuuriareena 44:lla, kaupungintalolla ja VR:n vanhalla konepajalla. Lisäksi korona-aikaan sopivaksi kehitetyn kaksiosaisen A Thousand Ways -esityksen ensimmäinen osa, A Phone Call, tapahtuu puhelimen välityksellä siinä paikassa, jossa itse olet.

Koko Kuopio muuttuu ANTI-kaupungiksi

Itkonen kertoo, että festivaalijärjestelyt ovat hyvällä mallilla. Koronatilannetta seurataan koko ajan, ja siihen voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti. Tavoitteena on järjestää ANTI kaikin puolin turvallisella tavalla.

Itkonen kertoo, että tapahtumia järjestäessä on totuttu siihen, että yllättäviä muutoksia tulee väistämättä aina. Hänellä on siis luottavainen olo järjestelyjen suhteen.

Eniten Itkonen odottaa sitä, että Kuopioon saadaan koottua yhteen taiteilijoita ja festivaalivieraita ympäri Suomen ja koko maailman.

”Viikon ajaksi Kuopio muuttuu yhdeksi suureksi ANTI-kaupungiksi.  Kadulla voi tuolloin törmätä ihmisiin, joita ei tavallisesti tapaisi, ja katukuvassa näkyy festivaalin luomaa yhteisöllisyyttä”, hän kuvailee.

Suuri osa esityksistä järjestetään keskusta-alueella lyhyiden etäisyyksien päässä toisistaan. Tällöin myös yhteisöllisyyden muodostuminen festivaalin ympärille on helpompaa.

Itkonen haluaa välittää jokaiselle kutsun liittyä mukaan festivaalin tapahtumiin:

”Jos et ole 20 vuoden aikana ehtinyt käymään tai muusta syystä osallistunut ANTI-festivaaleille, niin nyt on sen aika.  Festivaali mahdollistaa helpon tavan kokeilla nykytaidetta ja esitystaidetta, joten haluan rohkaista jokaista tulemaan mukaan. Meillä on esimerkiksi monia tapahtumia, joihin voi vain kävellä sisään. Esimerkiksi voit lähteä koko perheen kanssa lauantaikävelylle ja tutustua tapahtumiin!”

Lisätietoa

ANTI-festivaalin koko ohjelman ja esitysaikataulut löydät ANTI:n verkkosivuilta osoitteesta: https://antifestival.com

Festivaalin esityksiin ja työpajoihin on varattava paikat (0€) ennakkoon. Paikkavaraukset tehdään jokaisen teoksen oman tapahtumasivun kautta osoitteessa antifestival.com/ohjelmisto.

ANTI-festivaali 2021 on suunniteltu niin, että kaikki terveysturvallisuuden kannalta oleelliset seikat otetaan huomioon. Useita teoksia voi esimerkiksi kokea yksin tai pienryhmissä. Tutustu ANTI-festivaalin terveysturvallisyysjärjestelyihin: antifestival.com/covid-19