ANTI-festivaali on aina ollut vahvasti Kuopion kaupunkiin kiinnittynyt tapahtuma. Kaupungin paikat, ihmiset, yhteisöt ja yritykset ovat osa sitä toimijoiden verkostoa, jossa ANTI syntyy ja tapahtuu. 19-vuotias festivaali haluaa myös seuraavalla vuosikymmenellään olla mukana luomassa ja kehittämässä elinvoimaista ja moniäänistä Kuopiota ja sen kaupunkikulttuuria.

ANTI-festivaali esittää taideteoksia julkisissa kaupunkitiloissa ja tarjoaa projekteja, joissa kaupunkilaiset pääsevät taiteen keinoin tutkimaan ja kehittämään omaa asuinympäristöään. ANTI on monipuolinen toimija, joka festivaalin lisäksi järjestää osallistavaa taidetoimintaa ja osallistuu taiteen sekä taiteilijoiden työn kehittämiseen ympärivuotisesti erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta. 

Festivaali tunnetaan erityisesti kansainvälisenä toimijana, ja sille myönnettiin vuonna 2019 Kuopion kaupungin kansainvälistymisen edistämisen kunniakirja. ANTI esittää kansainvälistä taidetta kuopiolaisille yleisöille, mutta vie myös Kuopio-kuvaa laajojen kansainvälisten verkostojensa kautta maailmalle.

Kansainvälisten taiteilijoiden työskentely Kuopiossa mahdollistaa sen, että paikalliset taiteilijat pääsevät työskentelemään ja verkostoitumaan ulkomaisten kollegoiden kanssa. ­ANTI-festivaali on mukana esimerkiksi Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamassa Future DiverCities -hankkeessa (2016–2020), jonka aikana ANTI on järjestänyt Kuopiossa neljä kansainvälistä taiteilijalaboratoriota. Ulkomaisten taiteilijoiden lisäksi labeissä on vuosittain työskennellyt kuopiolaisia taiteilijoita. Toiminnassa on monipuolisesti etsitty tapoja ottaa myös kaupunkilaiset osaksi taiteellisia prosesseja. Näin paikallisista osallistujista lähtevä toiminta kytkeytyy osaksi kansainvälistä verkostoa, ja oma kotikaupunki näyttäytyy osana isompaa kokonaisuutta. 

Kansainvälinen, paikallinen toimija

Kansainvälisten hankkeiden lisäksi ANTI-festivaali toteuttaa useita suomalaisia yhteistyöprojekteja. Se on mukana valtakunnallisessa HUUMA – Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin -hankkeessa (2019–2022), jossa ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat, taustoiltaan moninaiset nuoret osallistuvat tanssityöpajoihin. Kuopiossa Huuma-työpajoja ohjaavat tanssitaiteilijat ­Anna-Maria Väisänen ja Eevi Tolvanen, jotka kannustavat nuoria tulemaan rohkeasti mukaan kaikille avoimiin työpajoihin.

Huuma-työpajoissa käsittelemme yhdessä erilaisia teemoja kehollisen ilmaisun kautta. Työpajoihin osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tanssimisesta eikä muutakaan erityisosaamista; jokainen osallistuja määrittelee uudestaan sen, mitä tanssi ja liike ovat.

Syksyn HUUMA-työpajat käynnistyvät Kulttuuri­areena 44:ssä 11.8. klo 12.00. Tervetuloa!

Taiteilija Timo Kokko puolestaan innostaa nuoria mediataiteen pariin KELP!-projektissa, joka on yhteistyö helsinkiläisen Annantalon kanssa. Kahden kaupungin nuoria yhdistävässä projektissa osallistujat pääsevät käyttämään digitaalisen taiteen menetelmiä ja kädentaitoja taiteilijoiden ohjaamissa työpajoissa. 

KELP! tutkii vuoden 2020 ANTI-festivaalin innoittamana ruoka-teemaa, ja nuorten kanssa pohditaan sitä, minkälaista ruokaa syömme tulevaisuudessa. Muun muassa rakkolevä (eng. kelp) on listattu tulevaisuuden ilmastoystävälliseksi superfoodiksi. Kuopiossa KELP!-projektiin osallistuvat ANTI-festivaalin kummiluokan, Hatsalan klassillisen koulun 8E-luokan oppilaat. 

HUUMA- ja KELP!-hankkeiden taiteellisiin tuotoksiin voi tutustua syksyn ANTI-festivaalilla.

ANTI – Contemporary Art Festival  järjestetään syksyllä 2020 osana Kuopio Region of Gastronomy -juhlavuotta, ja festivaalin teemana on ruoka. Ohjelmisto julkaistaan elokuussa: www.antifestival.com