Nuorten asunnottomuus on kasvanut koko Suomessa. Myös Kuopiossa nuorten asunnottomuuden lisääntyminen on havaittavissa. Osa yhdeksäsluokkalaisista voi jo tulevana syksynä lähteä opiskelemaan eri paikkakunnille ja muuttaa sen vuoksi omilleen.

– Olisi tärkeää, että nuorella olisi jo silloin elämänhallintaan ja asumisen taitoihin liittyvää tietoa ja taitoa, kertoo hankekoordinaattori Virpi Kilpeläinen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat -hankkeesta.

Huoli nuorten elämänhallinnasta sekä asumisen onnistumisesta sai aikaan ”Elämän kylä” -mallin. ”Elämän kylä” on toiminnallinen päivä, jonka aikana nuoret kiertävät erilaisia pisteitä, joiden aiheina olivat muun muassa asunnottomuus, asunnottomuuden syyt, raha-asiat, arki ja elämäntavat.

– Nuoret ovat pitäneet päivien toiminnallisuudesta ja sitä kautta saadusta tiedosta.

Toimintapäivä on nyt toteutettu Kuopiossa yhteensä kaksi kertaa. Toinen Minna Canthin ja toinen Pyörön yläkouluilla. Savonian ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet päivät.

– Toivottavasti voimme myös jatkossa toteuttaa kyseistä konseptia yhteistyökumppaneiden kanssa Kuopion yläkouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Elämän kylä -päivä on mallinnettu Savonian ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä ja se löytyy pian Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat hankkeen verkkosivuilta: www.ara.fi

Lue myös Minna Canthin koulun yhdeksäsluokkalaisten kokemuksista Elämän kylä -toimintapäivän aikana viime vuoden huhtikuussa: Yhdeksäsluokkalaiset treenasivat arjen taitoja Elämän kylä -teemapäivässä