Teksti: Anja Hiltunen  //  Kuvat: Vicente Serra

Uudistuksen myötä yhteistyö kaupungin eri palveluntuottajien kesken sekä järjestöjen kanssa paranee. Päällekkäinen työ vähenee, ja tukea jalkautetaan virkailijan huoneesta lasten, nuorten ja perheiden arjen ympäristöihin, kuten päiväkotiin ja kouluun. Erinomainen esimerkki tällaisesta ympäristöstä on Perheentalo Kuopiossa.

Toukokuun lopun tiistaina lähellä puoltapäivää Perheentalon eteen Kuopion Apajassa on parkkeerattu neljättoista lastenrattaat ja -vaunut. Sisällä portin takana on vilskettä. Leikkitilassa touhuaa vauvoja ja taaperoita äiteineen.    

Keittiössä ja ruokailutilassa muutama äiti ja yksi isä viettävät eväshetkeä lapsineen.

Viimeinen huone on hämärä, rauhallinen tila. Kaksi opiskelijaa, yhteisöpedagogi- ja sosionomiopiskelija, ovat järjestäneet tänään tilan aistihuoneeksi, jossa voi kuunnella linnunlaulua ja kokea muita mielenkiintoisia aistimuksia.

Perheentalon ohjaaja Merja Kiminki Pelastakaa Lapset ry:stä kertoo, että tämä puolipäivä on vilkkainta aikaa. Talolle tullaan syömään eväitä, imettämään, vaihtamaan vaippoja ja tietysti leikkimään ja viettämään aikaa muiden lasten ja aikuisten seurassa.

Annika Laine-Ronkainen on pastalounaalla kaksivuotiaan Helmin ja seitsenviikkoisen, vielä nimettömän pikkusiskon kanssa. Kolmikko käy Perheentalolla pari kertaa viikossa.

-Täällä lapsi saa leikkiseuraa ja minä aikuiskontakteja ja juttuseuraa. On mukavaa, että tänne on järjestetty erilaisia aktiviteetteja. Täällä olen saanut myös neuvontaa sekä tietoa kaupungin tapahtumista.

Laine-Ronkainen on käynyt Perheentalolla kuuntelemassa asiantuntijavierailijoita, muun muassa Liikenneturvan ja neuvolan asiantuntijoita ja keskustelemassa doulien kanssa. Mothers in Business –ryhmän esittelytilaisuus johti hänet yllättäen mukaan tähän uraäitien ryhmään.

Doulalla tarkoitetaan koulutettua ja kokenutta synnytystukihenkilöä. Helmi ei vielä osaa kertoa mielipidettään Perheentalosta, mutta äiti kertoo, että kotona Helmi puhuu siitä paljon ja pohdiskelee, mitähän Merjalle kuuluu.

-Jos jotain toivoisin, niin lisää tilaa. Tämä on välillä aika ruuhkainen. Sijaintihan on ihan huippu ja henkilökunta aivan ihanaa.

Asiakas mukaan palvelujensa suunnitteluun

-Kuopion Perheentalo on mainio esimerkki uudentyyppisestä palveluajatuksesta, jossa perheen hyvän arjen tukena on vertaisuus, kohtaaminen, osallisuus ja palvelujen saatavuus, kertoo maakunnallisen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) muutosagentti Minna Rytkönen Pohjois-Savon liitosta.

Maakunnallisena hankkeena lapsi- ja perhepalveluille kehitetään uusia toimintatapoja ja uutta toimintakulttuuria.

Kaupunki itse sekä lukuisat yhteisöt ja järjestöt järjestävät osin päällekkäistä toimintaa ja palveluja samoille lapsille, nuorille ja perheille. Palvelu-uudistus saattaa toimijat yhteistyöhön, ovathan niiden kohderyhmät samat. 

-Lapsi- ja perhepalvelujen uudistamisen ydinajatus on, että palveluja on saatavilla arjessa ja arjen kohtaamispaikoissa, kuten kouluissa ja varhaiskasvatusyhteisöissä tai vaikka kirjastossa tai ostoskeskuksessa. Nuorille se voi olla sähköinen, esimerkiksi chattipalvelu. Palvelun vieminen asiakkaan luo voi olla myös sellaista, että kaupungin perhetyöntekijä menee päiväkotiin pitämään eroryhmää. Ihmisillä on korkeampi kynnys mennä sosiaalivirastoon kuin tuttuun päiväkotiin.

  Tavoitteena on iso palvelu-uudistuskokonaisuus, jossa asiakkailla on keskeinen rooli palvelujen kehittämisessä. Minna Rytkönen kertoo, että yhteistyö on suunnitelmallista. Yhdessä on laadittu toimintastrategioita, jotta kaikki osapuolet toimivat samaan suuntaan, samoin tavoittein.

-Tulevaisuudessa tehdään asiakkaalle myös yksi yhteinen asiakassuunnitelma. Se luo yhteistä ymmärrystä asiasta, ja asiakas on itse mukana suunnitelman teossa.

Asiakkaalle kaikki näyttäytyy yhtenä palveluna. Hänen ei tarvitse tietää, kuka kulloisenkin palvelun tarjoaa. Palveluja kehitetään tutkittuun tietoon ja selvityksiin perustuen. Jotta toimitaan vaikuttavasti, on tiedettävä, mitä asiakkaat haluavat. Perheentalossa, esimerkiksi, toimii perheraati, jonka kanssa toimintaa suunnitellaan.

-Opimme tuntemaan ihmisten arkea, ja pystymme tarjoamaan asiakkaille räätälöidympiä palveluja valmiiden pakettiratkaisujen sijaa, Minna Rytkönen toteaa.

Uudistuksessa kaatuu monia hallinnollisia ja toimintakulttuurien raja-aitoja, ja asennemuutos kaupungin johtoa myöten on tärkein muutos.

Perheentalossa 20 toimijaa  

Perheentalon koordinaattori Johanna Marttinen Pelastakaa Lapset ry:stä kertoo, että kaksi vuotta toiminut Perheentalo on yhteisötalo, jonka toimintaa järjestää 20 järjestöä ja vertaisryhmää, seurakunnat sekä Kuopion kaupungilta muun muassa neuvola, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Toimintaa koordinoi Pelastakaa Lapset ry.

Perheentalolla on perusviikko-ohjelma, joka suunnitellaan perheiden toiveiden mukaan. Iltaisin ja viikonloppuna toimintaa järjestävät muut järjestöt ja yhdistykset, muun muassa Yhden vanhemman perheet ry, Eijsveikeet ry ja liikuntavammaisten lasten perheet.

Johanna Marttinen huomauttaa, että monella pienellä toimijalla on pienet resurssit ja vaikea löytää tiloja, mutta Perheentalon yhteistyö korjaa nämä puutteet. Yhdessä toimien perheet tavoitetaan paremmin ja voidaan välttää päällekkäinen työ.

Kuopion kaupungin hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen kertoo, että palvelu-uudistus kohdistuu Kuopiossa lapsilla, nuorilla ja perheillä havaittuihin kipukohtiin eli mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä perheväkivaltaan. Myös vähän liikkuvia sekä ylipainoisia nuoria on paljon.

-Kuopiolaiset lapsiperheet eivät koe selvityksissä saavansa tarpeeksi tukea. Uudistuksessa pyritäänkin vanhemmuuden tukemiseen ja varhaiseen tukeen vanhemmille, Rytkönen toteaa.

Uudistuksen myötä Pohjois-Savoon saadaan Perhekeskus. Se on verkosto, josta löytyvät muun muassa neuvola, lapsiperheiden sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvolan psykologi ja erikoissairaanhoidon asiantuntemusta. Perhekeskuksen fyysinen kohtaamispaikka on Perheentalon tapainen paikka.

Kuvat:
Perheentalo on osoittanut, että toiminnalle on tarvetta. Minna Rytkönen ja Johanna Marttinen ovat iloisia siitä, että Rinteen hallitusohjelma lupaa jatkossakin tukea maakunnallisille LAPE-ohjelmille.

Annika Laine-Ronkainen, Helmi Ronkainen ja vauva Ronkainen jäivät lounaan jälkeen viettämään aikaa Perheentalolle.