Teksti: Jarmo Seppälä // Kuvat: Jarmo Seppälä ja Vicente Serra

Yhtenä Kuopion kaupungin hyvinvointitavoitteena on, että Kuopiossa ei kiusata ketään. Kouluilla on järjestetty Kiitos kaveruudelle -draamatyöpajoja ja vuosittain julistetaan koulu- ja päiväkotirauha torilla elokuussa. Kouluissa, kerhoissa, urheiluseuroissa ja myös työpaikoilla pitää muistaa, että jokainen päivä on kaveripäivä.

Kuopion kaupungin strategiassa vuoteen 2030 visiona on hyvän elämän pääkaupunki ja tätä visiota täydentävänä yhtenä päämääränä on olla paras paikka lapsille. Tähän kuuluu olennaisena osana kiusaamisen ennaltaehkäisy ja yksinäisyyden vähentäminen lasten ja nuorten keskuudessa.

Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiseen puuttumiseen on tartuttu Kuopiossa konkreettisesti paitsi kouluissa myös kaupungin kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen työryhmässä. Yhteistyötä tehdään myös yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

”Pitää olla kohtelias ja ottaa kaverit huomioon”

Aurinkorinteen koulun kuudesluokkalaisella Veeti Noposella on hyviä vinkkejä siihen, miten kiusaamista voidaan estää ja miten siihen tarvittaessa pitää puuttua:

– Pitää olla oikeudenmukainen ja ottaa jokainen huomioon ja mukaan peleihin. Kiusaaminen saattaa johtua vaikka kateudesta. Jos jotain kiusataan koulussa, siihen pitää mennä porukalla väliin ja lopettaa sellainen toiminta.

Veeti muistuttaa, että hyvä kaverihenki syntyy siitä, että kaikki ovat kohteliaita toisilleen, ovat tasapuolisia ja puuttuvat yhdessä siihen, jos esille tulee kiusaamista.

– Lisäksi kotona lasten ja vanhempien pitäisi jutella keskenään päivän kuulumisista ja lasten kertoa rohkeasti niin mukavista kuin vähemmän mukavista tapahtumista koulussa.

– Myös some-kiusaamiseen pitää puuttua heti. Sellaisen ratkaisemiseen tarvitaan usein opettajia, vanhempia ja muita aikuisia. Joku saattaa kiusata vitsailemisen varjolla, mutta ”vain läpällä” tekeminen ei todellista kiusaamista muuksi muuta.

Veeti pelaa salibändyä Welhojen 07-joukkueessa, jossa hän on saanut joukkuetovereiden valitsemana Reilu pelikaveri -palkinnon.

– Meillä on esimerkillisen hyvä joukkuehenki. Kaikki kannustavat toisiaan ja se on sellaista hyväntahtoista menoa, jossa välillä voi sattua kommelluksia niin itselle kuin muille. Niille voidaan sitten yhdessä sopuisasti naureskellakin.

Draamatyöpajoja ja koulutuspaketteja

Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelulla voidaan ennaltaehkäistä kiusaamistilanteiden syntyä. Tässä apuna toimii draamakasvattaja Anni Marin, joka ohjaa kouluilla Kiitos kaveruudelle -draamatyöpajoja.

Työpajoissa on mahdollisuus kokeilla turvallisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita ja hyödyntää opittua tositilanteessa. Palaute on ollut sekä oppilailta että opettajilta todella myönteistä.

Kiitos kaveruudelle -teemasta on opettajille ja vanhemmille tehty oppaita. Anni Marinin ja liikunnanohjaaja Laura Korhosen tekemä Sankarikaveri-Koulutuspaketti kiusaamisen tunnistamiseen ja puuttumiseen on tarkoitettu Sankarikaveri-kouluttajien, opettajien ja ohjaajien käyttöön käsittelemään kiusaamisista lasten ja nuorten kanssa.

– Koulujen alkaessa syksyllä panostetaan varsinkin yläkouluihin siirtyvien ryhmäytyksiin. Kouluissa pidetään eri tavoin kiusaamisen ehkäisy -teemaa esillä ja harjoitellaan kaveritaitoja. On tärkeää korostaa kaveritaitoja, ystävällisyyttä ja yhdessä tekemistä paitsi koulujen alkaessa myös pitkin vuotta, Anni Marin muistuttaa.

– Kaikki eivät ole jokaisen kanssa parhaita kavereita, mutta toimeen on tultava kaikkien kanssa. Samalla voidaan sopivasti kannustaa myös luokan hiljaisia oppilaita olemaan mukana koko porukan toiminnassa, Marin korostaa.

Osallistavissa vanhempainilloissa pohditaan yhdessä, miten vanhempi voi auttaa lasta olemaan hyvä kaveri ja mitä tehdä, jos oma lapsi kiusaa muita tai jos lasta kiusataan.

Kouluvuosi aloitetaan julistamalla koulu- ja päiväkotirauha. Ystävänpäiväviikolla on kaveriviikko kouluissa ja toukokuussa juostaan Kiitos kaveruudelle-viestit Väinölänniemellä.

Kavereita tarvitaan myös harrastuksissa

Kaverisuhteilla on suuri merkitys myös harrastuksissa. MLL:n viime vuonna teettämän kyselyn mukaan sosiaalinen ympäristö vaikuttaa merkittävästi 10–16-vuotiaiden liikunta -ja urheiluharrastuksen aloittamiseen kuin siinä jatkamiseenkin.

Kyselyssä selvisi, että joka kymmenes lapsi jää harrastusryhmässä vaille ystävää. Puolet heistä oli harkinnut harrastuksen lopettamista.

Kavereiden kannustusta, yhdessä olemista ja hyvää joukkuehenkeä pidetäänkin erittäin tärkeänä.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/kiitos-kaveruudelle

Kuvat:

– Kavereille pitää olla reilu ja kohtelias, ja kiusaamiseen pitää puuttua heti, Anni Marin ja Veeti Noponen muistuttavat.