Kuntalaki edellyttää, että kuntien ja kaupunkien strategia käydään läpi valtuustokausittain. Kuopion uusi kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa elokuussa 2021, jolloin myös strategia päivitettiin. Peruslinjauksiin ei kajottu, mutta hyvinvointialueuudistuksen kynnyksellä ja korona-ajan jälkeen painopistettä haluttiin viedä lähemmäs asukkaita.

– Aikaisemman strategian päivityksessä arvioimme aina eri osa-alueiden toteutumista sekä toimintaympäristön muutoksia. Viimeksi painotus oli vahvasti kasvussa ja elinvoimassa, nyt halusimme painottaa osa-alueita, jotka olivat jääneet vähemmälle huomiolle, eli ihmistä ja asukasta, kertoo Kuopion strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen.

YHTEISIÄ ASIOITA

Kaupunginvaltuusto ei päätä strategiasta yksin, vaan sen pohjaksi kerätään laajasti tietoa niin asukkailta, sidosryhmiltä kuin kaupungin henkilöstöltä.

– Asukaskyselyissä nousi vahvasti esiin huoli eriarvoistumisesta, hyvinvointierojen kasvusta ja koko väestön hyvinvoinnista. Muita asioita, olivat luonnon monimuotoisuus ja luontokato, ja ne nostettiinkin nyt uusina päivitettyyn strategiaan, Lätti-Hyvönen kertoo.

– Kaikkiaan asukkaiden huolenaiheet olivat hyvin samanlaisia kuin valtuuston ja kaupungin henkilöstön, joten strategian päivitys oli siltä osin helppo, hän kiteyttää.

STRATEGIAA ELÄÄ AJASSA

Kuopion ja koko Suomen toimintaympäristö on hyvin erilainen kuin viime kesänä. Taloustilanne on muuttunut nopeasti ja myös turvallisuustilannetta on jouduttu miettimään uusiksi Ukrainan sodan myötä.

Sirpa Lätti-Hyvösen mukaan strategiassa on joustoa ja sen painotuksia on mahdollista muuttaa tilanteiden muuttuessa.

– Strategia on kuitenkin vain punainen lanka, jonka on pystyttävä elämään ja reagoimaan muutoksiin. Hyvinvointialueen tulo oli suurin muutos, jonka tiedettiin tulevan vaikuttamaan strategiaan. Ukrainan kriisi toi kuitenkin mukaan myös turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset, hän muistuttaa.

OHJELMAT ULOTTUVAT YLI STRATEGIAN

Siinä, missä strategia ohjaa vuosittaista tekemistä, ohjelmat katsovat pitemmälle tulevaisuuteen. Kuopion kaupungilla on neljä strategiaa toteuttavaa ohjelmaa: Kasvava ja elinvoimainen Kuopio, Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio, Resurssi- ja ilmastoviisas Kuopio sekä Uudistuva Kuopio.

– Ne ovat pitemmän aikavälin suunnitelmia, jotka kantavat strategiakausien yli. Muun muassa Kasvava ja elinvoimainen Kuopio -ohjelmassa oppilaitosten ja yritysten rooli ohjelman edistäjänä ollut keskeinen työpaikkojen luomiseksi Kuopioon, Lätti-Hyvönen kertoo.

– Myös ohjelmien sisältöä ja tavoitteita on tarkasteltava, kun strategiaa päivitetään. Esimerkiksi hyvinvoinnin kasvattaminen on sidoksissa kasvutavoitteisiin, kun väestönkasvua ja palveluita saadaan työpaikkojen kasvun kautta, hän päättää.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/strategia

Teksti: Mikko Jaakkola, KMG Turku
Kuva: Vicente Serra