Kotihoidossa on käytössä uusi monitoimijainen kuntouttava arviointijakso -toimintamalli, jossa säännöllistä kotihoitoa edeltää määräaikainen kuntouttava arviointijakso asiakkaan kotona. Jakson aikana asiakas saa tehostettua tukea toimintakyvylleen, ja hänen tarvitsemiensa palveluiden sisältö ja määrä selvitetään tarkemmin. Huomiota kiinnitetään voimavaroihin ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin.

Arviointijakson aikana asiakkaan terveyttä, toimintakykyä, osallisuutta ja itsenäisyyttä vahvistetaan. Samalla tuetaan hänen omassa kodissaan asumista turvallisesti mahdollisimman pitkään. Arviointijaksossa asiakas ja hänen läheisensä tekevät yhteistyötä kotihoidon ammattilaisen kanssa.

Kuntouttava arviointijakso vastaa Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman tavoitteisiin ennakoivien ja toimintakykyä edistävien palvelujen kehittämisestä.