Kuopion kansalaisopiston kieltenopettajat joutuivat maaliskuussa 2020 uuteen ja ennen näkemättömään tilanteeseen, kun lähiopetus lakkautettiin koronaviruspandemian vuoksi. Toiveena oli, että opetus järjestettäisiin mahdollisimman laajasti vaihtoehtoisilla tavoilla: etäopiskelulla ja erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä sekä laajasti itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Kieltenopettajiemme tiedot ja taidot sekä kokemukset etäopetuksen toteutuksesta vaihtelivat suuresti, mutta silti lähes kaikki heistä halusivat vastata haasteeseen ja lähteä kokeilemaan, kuinka kurssit saataisiin vietyä loppuun etäopetuksena. Kokeiltavana oli suuri joukko erilaisia ohjelmia ja opetusmuotoja vaihdellen reaaliaikaisesta etäopetuksesta oppimisalustalla suoritettaviin tehtäviin ja yhteydenpitoon opettajan kanssa puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Vaikka tilanne oli hankala, saimme valtavan määrän kokemuksia erilaisista etäopetusvaihtoehdoista ja niiden toimivuudesta juuri meidän opistomme kieltenopetuksessa. 

Kevään kuluessa laadimme myös kyselyn sekä opiskelijoille että opettajille etäopetuksen toimivuudesta. Suurin osa kyselyyn vastanneista kieltenopiskelijoista oli tyytyväisiä etäopetusjärjestelyihin. He ymmärsivät, kuinka hankala tilanne oli opettajillekin ja kokivat positiivisena sen, että etäopetusta ylipäätään järjestettiin. Moni heistä oli iloinen, että heillä oli mahdollisuus nähdä kurssikavereita ja opettajaa ja jutella heidän kanssaan, vaikkakin vain etänä. Jotkut pitivät etäopetusta niin onnistuneena, että toivoivat sille jatkoa syksyllä. Etäopetuksen eduksi havaittiin myös se, että opiskelijoiden tasapuolisuus toteutui ajoittain jopa paremmin kuin lähiopetuksessa. Opettajat raportoivat, että yksittäiset opiskelijat pääsivät enemmän ääneen kuin normaalissa lähiopetuksessa, jossa aremmat opiskelijat voivat olla epävarmempia tuomaan ajatuksiaan esille. Etuna oli myös se, että opettaja pystyi antamaan opiskelijalle suoraa palautetta henkilökohtaisesti. Tärkeää opiskelijoiden kannalta oli myös se, että he oppivat samalla nykypäivänä tarpeellisia digitaitoja ja oppivat käyttämään digitaalisia välineitä ja alustoja myös oppimistarkoituksiin. 

Toki kaikille etäopetus ei sovi. Osa opiskelijoista ei halunnut kokeilla sitä ollenkaan, koska lähiopetuksessa tärkeänä elementtinä oleva yhteisöllisyys on vaikea saavuttaa etäopetuksen keinoin. Lisäksi ongelmaksi osoittautuivat tekniset rajoitukset, sillä kaikilla ei ole tietokonetta, älypuhelinta tai muita vaadittavia laitteita. Myös ohjelmistojen asentamisessa ja esimerkiksi äänen­laadussa oli joskus ongelmia. Nämä ongelmat on tiedostettu ja niihin on pyritty löytämään ratkaisuja muun muassa tekemällä ohjevideoita ohjelmistojen ja laitteiden käytöstä sekä järjestämällä opettajille koulutusta vuorovaikutuksesta verkko-­opetuksessa.

Etäopetuksesta saatuja kokemuksia ja palautteita on hyödynnetty myös tulevan lukuvuoden kurssisuunnittelussa. Opiskelijoiden toiveet etäopetuksen jatkumisesta on otettu huomioon ja kielten kurssitarjonnassa onkin entistä enemmän verkko-opetusta ja monimuotoisia kielikursseja. Ajasta ja paikasta riippumattomilla verkkokursseilla voi tulevana lukuvuonna opiskella englantia, espanjaa ja ranskaa. Näillä kursseilla opiskelija voi itse valita, milloin ja missä tahdissa hän opiskelee. Lisäksi reaali­ai­kais­ta etäopetusta on tarjolla italian, saksan ja suomen kielis­sä. Reaaliaikainen etäopetus toteutetaan tiettyinä kellonaikoina samaan tapaan kuin lähiopetuskin, mutta opiskelijat seuraavat sitä kotoa käsin omalta tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan. Tämän lisäksi kokeilussa on monimuotokursseja, joilla yhdistetään lähiopetusta ja reaaliaikaista etäopetusta ja kokeillaanpa yhdellä kurssilla myös samanaikaista lähi- ja etäopetustakin. Vaikka lähiopetus edelleen onkin ensisijainen opetuksen muoto kielikursseillamme, haluamme tarjota opiskelijoillemme erilaisia, juuri heidän elämäntilanteeseensa ja tavoitteisiinsa sopivia opiskelumahdollisuuksia. 

Teksti: Marjo Markkanen
Kuva: Sami Tirkkonen