Teksti: Mari Wikholm/Kuopion luonnontieteellinen museo // Kuva: Jussi Murtosaari/Leuku

Kuopion kantakaupungin alueelta on havaittu aikaisempina vuosina reilut 150 liito-oravan elinpiiriä. Kaupunkimme metsäisyys ja rehevyyden ansiosta kukoistavat lehtipuut tarjoavat yölliselle liitäjälle hyvät elinmahdollisuudet. Liito-oravien asuttamat metsät ovat tärkeitä elinympäristöjä lukuisille kasveille, sienille ja eläimille – unohtamatta niiden tarjoamaa hyvinvointia meille ihmisille!

Asutuksen läheisyys ei cityliitureita haittaa. Saattaapa meistä ihmisistä olla hyötyäkin, sillä monet suuret pöllöt ja muut petoeläimet pysyttelevät yleensä rauhallisemmissa maisemissa.

Kuopiossa voi erheellisesti luulla liito-oravan olevan yleinen laji. Valtakunnallisesti katsottuna tilanne on kuitenkin aivan toinen. Populaatio pienenee jatkuvasti, ja liito-orava onkin luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi Suomen lajien uusimmassa uhanalaisuusarviossa. Intensiivinen metsän käsittely ja maankäytön muutokset ovat aiheuttaneet liito-oravien harvinaistumisen.  Siksi lajin suojelu on sovitettava yhteen maankäytön ja metsienkäsittelyn kanssa.

Kuopion kaupunki on mukana kansainvälisessä EU-rahoitteisessa Liito-orava-LIFE -hankkeessa, jonka tavoitteena on löytää parhaita tapoja lajin suojelun sekä metsien- ja maankäytön yhteensovittamiseen. Tärkeä ja näkyvä osa Kuopiossa ovat myös koko perheen liito-oravatapahtumat luentoineen, retkineen ja talkoineen. Koululaisiakaan ei ole unohdettu: kaikille kaupungin kouluille tarjotaan liito-oravaan liittyviä oppimispaketteja syksystä 2019 lähtien.