Teknologiset apuvälineet ovat nykyään tärkeä osa vanhus- ja hoivapalveluita. Myös Kuopiossa panostetaan teknologiaan, joka mahdollistaa asiakkaiden itsenäisen pärjäämisen entistä pitempään.

–Teknologiaa hyödynnetään kotihoidon palveluissa laajasti. Meillä Kuopiossa on käytössä muun muassa virtuaalikotihoito ja lääkeautomaatteja, kertoo kehittämiskoordinaattori Pauliina Kämäräinen kaupungin vanhuspalveluista.

Läsnä etänä

Virtuaalikotihoidon merkittävin työkalu on tabletin kautta toteutettava etäyhteys, joka täydentää fyysisiä käyntejä.

–Kuvapuhelin, kuten monet asiakkaista palvelua nimittävät, palveluesimies Kati Puomilahti täsmentää.

Asiakkaita virtuaalikotihoidossa on tällä hetkellä noin 200 ja kokemukset palvelusta ovat olleet positiivisia. Videoyhteyden kautta hoitaja voi paitsi kysellä kuulumisia, myös esimerkiksi avustaa asiakkaita ottamaan lääkkeitä tai tekemään yksinkertaisia mittauksia.

–Asiakkaat pitävät siitä, että kohtaamiset ovat intensiivisiä. Fyysisillä käynneillä hoitajat joutuvat usein tekemään samalla muita toimintoja, mutta etäyhteydessä voimme keskittyä läsnäoloon, Puomilahti kertoo.

–Virtuaalikotihoito on myös palveluna kevyempi. Se mahdollistaa pienellä avustuksella asiakkaiden itsenäisen pärjäämisen ja tarjoaa onnistumisen elämyksiä, Kämäräinen lisää.

Lääkeautomaatti muistaa lääkkeet

Lääkeautomaatti on laite, joka annostelee asiakkaan lääkkeet sovittuun aikaan ja muistuttaa niiden ottamisesta. Käyttö on sekä hoitajille että asiakkaille erittäin helppoa. Lääkkeet tulevat annosjakelupusseissa ja laite tunnistaa asiakkaalle tarkoitetut lääkkeet, joten erehtymisen vaara on pieni.

–Automaattiin saa kerrallaan kahden viikon lääkkeet ja sen voi ohjelmoida annostelemaan ne tarvittavan usein. Laite osaa myös muistuttaa sellaisten lääkkeiden ottamisesta, jotka eivät sovi annosjakeluun. Jos lääkkeitä ei oteta annetussa aikaikkunassa, tekee automaatti hälytyksen, kertoo automaateista vastaava projektipäällikkö Antti Räsänen.

–Asiakkaat kokevat lääkeautomaatin käytön vapauttavana, koska sen ansiosta heidän ei tarvitse odotella hoitajaa tuomaan lääkkeitä, vaan ne saa aina automaattisesti oikeaan aikaan. Automaatti on myös etäohjelmoitavissa, joten lääkkeet voidaan annostella asiakkaalle etukäteen, jos tämä on esimerkiksi lähdössä asioille. Tällöin järjestelmä lähettää muistutuksen, niiden ottamisesta, Räsänen lisää.

Teknologinen sukupolvi

Uuden teknologian käyttöönotto voi joskus olla ikäihmisille hankalaa, mutta kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia.

–Usein puhutaan siitä, että ikäihmiset pelkäisivät teknologiaa, mutta meillä uudet palvelut on otettu vastaan innolla. Enemmänkin on ollut sitä, että palveluista ei haluta luopua, kun niihin on totuttu, Kati Puomilahti nauraa.

Kuopiossa mietitään myös virtuaaliteknologian käytön laajentamista.

–Apukäsiä tarvitaan jatkuvasti, myös teknologisia. Virtuaalimalli voisi sopia tulevaisuudessa esimerkiksi ryhmä- tai virkistystoimintaan tai kuntoutukseen, Pauliina Kämäräinen kaavailee.

Palvelutuotantoon haetaankin monimuotoisia tapoja sekä teknologiamarkkinoilta että valtakunnallisista verkostoista

–Tuntosarvet ovat jatkuvasti pystyssä, Kämäräinen päättää.

Teksti: Teksti:  Mikko Jaakkola, KMG Turku