Teksti: Hanna-Reetta Metsänheimo // Kuvat: Vicente Serra

Aivot kehittyvät läpi elämän. Hermoverkkojen muovautuvuus eli neuroplastisuus ja yksittäisten hermosolujen tehtailu myöhäiseen vanhuuteen saakka mahdollistavat uusien asioiden oppimisen läpi elämän.

Uusien asioiden opettelu ja uuden oppiminen luo hermosolujen välisiä yhteyksiä, jotka toistojen kautta vahvistuvat entisestään. Myönteisillä tunteilla, optimistisuudella ja uteliaisuudella on oppimiseen suuri vaikutus. Ne ovat myös tutkimusten mukaan vahvasti sidoksissa terveyteen ja ajattelun luovuuteen.

Tätä artikkelia lukiessasi toivon sinun suovan aivoillesi pienen merkityksellisen tuokion, jonka kautta voit pohtia miten aivosi voivat ja mitä voisit tehdä niiden parhaaksi.

Aivojen aktiivinen käyttö ja huoltaminen on tärkeää

Ne kasvattavat reserviä iän mukanaan tuomia muutoksia vastaan. Monipuolinen fyysinen aktiivisuus tekee hyvää niin keholle kuin aivoillekin (jotka muuten ovat muutakin kuin pään sisällä mukana kulkeva asia… Ihanat ja ihmeelliset aivot ovat koko minuutesi ydin ja itseasiassa elimistösi tärkein elin).

Kuten keho, aivotkin kaipaavat monipuolista ja kokonaisvaltaista harjoittelua ja huoltoa. Erilaiset aivojumppatehtävät, kuten ristikot, sudokut ja piilosanat aktivoivat aivoja ja ovatkin jo tuttuja monelle. Lisääntyneet ovat myös erilaiset verkossa tarjottavat kognitiivisen harjoittelun muodot ja aivotreeni-mahdollisuudet.

Aivojen harjoittamisessa voi, samalla tavalla kuin fyysisessä harjoittelussa, olla tavoitteita, esimerkiksi parempi keskittymiskyky, hahmottamisen vahvistaminen, muistin parantaminen tai vaikka vahvemmat päättelyn taidot. Aivot kehittyvät siihen, mihin niitä käytetään ja miten niitä on elämän aikana käyttänyt. Kirjanpitäjän aivot ovat erilaiset kuin muusikon ja lääkärin erilaiset kuin ammatikseen autoilevan.

Liikunnan vaikutuksia aivojen hyvinvointiin on tutkittu paljon, ja se onkin yksi keskeisimmistä aivoterveydessä ja muistisairauksien ennaltaehkäisyssä.

Yhtä tärkeää aivojen aktivoinnin ja uuden opettelun rinnalla on myös huoltaa ja tarjota aivoille lepohetkiä ja ennen kaikkea riittävä määrä laadukasta unta.

Yksinkertainen resepti: Jos elämäsi on hektistä ja sisältää paljon aivoja kuormittavia tekijöitä, on vastapainona suositeltavaa harrastaa palauttavia asioita, kuten luonnossa liikkumista, rentoutumista ja kehon- ja mielenhuoltoa tukevia harrastuksia. Jos taas työsi/elämäsi on yksitoikkoisempaa, on aivojen kannalta tärkeää päästä välillä ulos ja aktivoitumaan.

Aikuisten värityskirjat, jooga ja hengitysharjoitukset, mindfulness tai mikä tahansa rentouttava ja mielekäs harrastaminen ovat loistavia keinoja torjua ja hoitaa stressiä, jonka pitkäkestoisena tiedetään vaikuttavan aivojen toimintaa heikentävänä ja aiheuttavan jopa rakenteellisia muutoksia.