Teksti: Janne Hentunen, Hyvinvoinnin edistämisen johtaja

Kuopion kaupunki on asettanut strategiseksi tavoitteekseen tulla hyvän elämän pääkaupungiksi. Kuopiossa asuu jo nyt kaupunkiinsa tyytyväisiä asukkaita, joten lähtökohdat päämäärän saavuttamiseksi vaikuttavat hyviltä. Kuitenkin matkalla tavoitteeseen meidän pitää pystyä vastaamaan haasteisiin, joita ovat muun muassa terveysongelmat, päihteiden käyttö, yksinäisyys ja syrjäytyminen. Hyvän elämän pääkaupunki -tittelin lunastaaksemme tarvitaan siis lisää ponnisteluja; meiltä jokaiselta, meidän kaikkien hyväksi.

Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu Hyvinvoiva Kuopio 2030 -ohjelma, joka vie meitä kohti päämääräämme. Ohjelman valmistelun aikana tarkasteltiin tutkimustiedon perusteella hyvää elämää. Mitä ovat ne hyvän elämän elementit, joiden toivomme jatkossa toimivan ohjenuorana niin kaupungin omassa kuin yhteistyökumppaneidemmekin toiminnassa? Avainasemassa ovat elintavat, elämän kanssakulkijat ja innostajat, toimeentulo ja elinympäristö. Nämä elementit ovat onnistuessaan jokaisen kuopiolaisen arjen hyvinvointia vahvistavia tekijöitä.

Hyvä elämä on liikettä, lepoa ja ravitsevaa ruokaa, joiden avulla ”koneemme” kulkee paremmin eteenpäin. Perheenjäseniä, sukulaisia, ystäviä ja arjen tärkeitä yhteisöjä, joiden kanssa voidaan jakaa ilot ja surut. Harrastuksia, jotka saavat sydämemme laulamaan tai vapaaehtoistyötä, joka tuo elämäämme merkityksellisyyttä. Hyvä elämä on myös uuden oppimista, kouluttautumista ja työtä sekä ympäröivää luontoa, kohtaamispaikkoja, turvallista arkea ja yhdessä tekemistä.

Kuopiossa ei tavoitella täydellisyyttä, vaan täällä tavallinenkin on riittävän hyvää. Hyvän elämän pääkaupunki tehdään yhdessä arjen pienissä kohtaamisissa. Meistä jokainen on tärkeä pala Kuopion hyvän elämän palapelissä. Välittämällä itsestä, toisista ja luonnosta, osoittamalla arvostusta ja tuottamalla hyvää mieltä, jokainen palanen asettuu paikoilleen.