Sujuva arki, hyvät opiskelu- ja työmahdollisuudet, luonnonläheinen elinympäristö ja yhteisöllisyys ovat hyvän elämän avaimia. Vetovoimaisen kunnan moottoreita ovat kuitenkin hyvinvoivat asukkaat.

Kuopion tavoitteena on rakentaa yhdessä Hyvän elämän pääkaupunkia, mikä linjataan myös kaupungin strategiassa.

– Strategia muistuttaa kaupungin ydintehtävästä: olemme olemassa asukasta varten, sanoo kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

– Asukkaiden hyvinvointia edistetään vahvistamalla hyvään arkeen kuuluvia rutiineja ja turvaverkkoja sekä mahdollistamalla mielekäs harrastaminen, työ, toimeentulo ja asuinympäristö, sanoo hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen.

Inspiroiva arki

Lähtökohdat hyvään arkeen ovat säännöllinen liikunta, riittävä lepo sekä monipuolinen ja terveellinen ravinto.

– Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat ihmisen elintavat kokonaisuutena. Tärkeää on terveellisten elintapojen noudattaminen – ei mikään yksittäinen ruokavalio tai liikuntalaji, sanoo kliinisen ravitsemustieteen professori Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Inspiroivaan elämään kuuluu läheisten ihmisten lisäksi mahdollisuus toteuttaa itseään ja tuottaa iloa toisille. Harrastukset, vapaaehtoistoiminta ja mielekäs tekeminen tekevät arjesta rikkaan. Kuopion sadat järjestöt, yhdistykset ja muut toimijat tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden oman yhteisön löytämiseen.

Kuopiossa on myös panostettu asukkaiden mahdollisuuksiin liikkua, esimerkiksi lisäämällä lähiliikuntapaikkoja. Kevyen liikenteen väylien parantaminen puolestaan kannustaa pyöräilemään tai kävelemään koulu- ja työmatkat.

Vahvuus on osaamisessa

Kuopio tarjoaa yrityksille jatkuvasti kehittyvän toimintaympäristön ja osaavaa työvoimaa. Kaupungissa on laadukasta koulutusta niin ammatti- kuin korkeakouluissa. Kuopio on yliopistokaupunki ja Itä-Suomen yliopistosta löytyy muun muassa Suomen laaja-alaisin terveystieteiden koulutus.

Työpaikat ja yrittäjyys tuovat toimeentuloa ja hyvinvointia maakuntaan. Pohjois-Savon ELY-keskus tukee yrityksiä esimerkiksi EU:n rakennerahastovaroilla ja työllistymistä työvoimakoulutuksilla sekä rekry- ja täsmäkoulutuksilla.

– Maakunnan vahvuutena ja vetovoimatekijänä voidaan pitää korkean teknologian vientiyrityksiä. Nämä yritysverkostot poikivat uusia innovaatioita ja yrityksiä, sanoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.

Yhteisöllistä asumista luonnon äärellä

Kuopiossa mutkaton ilmapiiri, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys ovat keskiössä. Kyselyiden mukaan Kuopiossa elää tyytyväisiä ihmisiä. Luonto ja sopivan kokoinen kaupunki tukevat arjen terveellisiä valintoja. Välimatkat ovat lyhyitä ja vesistön äärelle pääsee monessa kaupunginosassa. Viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita sekä kohtaamispaikkoja rakennetaan asukkaita osallistaen ja kuunnellen – hyvän elämän avainhenkilöitä ovat asukkaat itse.

Teksti: Riitta Jussila