Teksti: Minna Akiola

Kuopion kaupungin uusi ilmastopoliittinen ohjelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. Se on hyvää jatkumoa jo pitkään kaupungissa tehdylle ilmastotyölle.

Kuopion kaupungin visio on, että vuonna 2030 energiantuotannossa hyödynnetään paljon uusiutuvaa energiaa ja energiankulutus on kestävällä tasolla. Lisäksi visiona on, että viisasta liikkumista tukeva kaupunkirakenne on olemassa, ruoantuotanto ja -kulutus on ympäristöystävällistä, kuluttaminen resurssiviisasta ja kaupungin metsiä on hoidettu niin, että ne ylläpitävät hiilinieluja.

Kaupungin energiaviisaat toimenpiteet perustuvat hiilinielu- ja päästölaskelmaan, jossa on määritelty paljonko kaupungin pitää vähentää päästöjä vuoteen 2030 mennessä ollakseen silloin hiilineutraali.

Tavoitteita tähän hetkeen ja tulevaisuuteen

Ilmasto-ohjelman toimenpide-ehdotukset on jaoteltu viiteen eri osa-alueeseen, joilla on omat päästövähennystavoitteensa. Yksittäisiä isompia tavoitteita on se, että Kuopion Energia ja Savon Voima vähentäisivät turpeen käyttöä ja korvaisivat sen päästöttömillä energianlähteillä.

Lisäksi tavoite on, että muutkin toimijat panostavat energiatehokkuuteen, luopuvat öljylämmityksestä sekä suosivat ilmastoviisasta lähi- ja kasvisruokaa, sanoo Kuopion kaupungin ympäristöasiantuntija ja energianeuvoja Mari Turunen.

Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa on huomioitu myös maailman kehittyminen. Siksi eri osa-alueille on määritelty omat päästövähennystavoitteensa ja jokainen toimija päättää tarkemmat toimenpiteet itse. Esimerkiksi viiden vuoden päästä jokin teknologia on voinut kehittyä jo paremmaksi tai tietty toimenpide ei olekaan enää niin merkityksellinen.

Kestävää arkea

Kaupunki keräsi toiveita ilmastopoliittisen ohjelman suunnitteluun asukkailta asukaskyselyn ja -työpajan avulla. Toiveita kertyi mukavasti ja niihin on pyritty myös vastaamaan.

Mahdollistamme asukkaidemme vähäpäästöisemmän arjen esimerkiksi entistä parempien joukkoliikenne-, kävely- ja pyöräilymahdollisuuksien avulla, kertoo Turunen.

Tavoite on, että ilmastoystävällinen elämä onnistuu niin kaupungissa kuin maaseudullakin. Jokainen voi myös omassa elämässään pienillä toimenpiteillä vaikuttaa siihen, että arjesta muodostuu luonnon kannalta kestävää.

www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma