Kuntouttava arviointijakso on intensiivinen 4-6 viikon mittainen kuntoutusjakso, jonka aikana asiakkaan toimintakykyä tuetaan tehostetusti, ja tarpeellisten palveluiden sisältöä ja määrää selvitetään moniammatillisessa työryhmässä.

Kuntouttava arviointijakso toteutetaan yhteistyössä asiakkaan sekä hänen omaistensa ja kotihoidon ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on palauttaa asiakkaan toimintakyky mahdollisimman hyväksi. Käytännössä toimintamalli tarkoittaa sitä, että jakson aikana tuetaan asiakkaan omatoimista suoriutumista päivittäisistä toimista ja arkiaskareista.

– Arviointijakson alussa tehdään lääkärin kotikäynti ja geriatrinen kokonaisarviointi, missä katsotaan lääkitykset, ravitsemus ja perussairauksien hoito. Lisäksi asiakkaalle tarjotaan myös suuhygienistin kotikäyntiä, kertoo geriatri Elina Nevalainen.

Ensimmäisten päivien aikana asiakasta käy tapaamassa myös fysioterapeutti, joka miettii yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutustavoitteen ja laatii harjoitusohjelman. Toimintaterapeutin ja muistihoitajan kotikäyntiä pyydetään tarvittaessa.

Kuopiolainen Jaakko Pursiainen asetti itselleen tavoitteen pystyä liikkumaan sisätiloissa rollaattorin avulla. 6 viikon kuntouttavan arviointijakson aikana tavoite saavutettiin. Vieressä puoliso Aino.

Päästäkseen arviointijaksolle kotihoitoon pyrkivä asiakas tarvitsee palveluohjaajan lausunnon siitä, että kotihoidon kriteerit täyttyvät hänen kohdallaan. Jakson lopulla tarkastellaan kuinka kuntoutuminen on edennyt ja mikä asiakkaan palvelutarve on jakson jälkeen. Kuopiolainen Jaakko Pursiainen päätyi Mäntylän palvelutaloon pitkän sairaalajakson jälkeen.

– Sairaalajakson aikana asiakkaan liikkumiskyky heikkeni. Kuuden viikon kuntouttavan arviointijakson aikana hänen toimintakykynsa palautui ja nyt Pursiainen pystyy liikkumaan jo ilman avustajia, Nevalainen kertoo.

Mäntylän sairaanhoitaja Johanna Tirkkonen kiittää Pursiaisen onnistuneesta kuntoutumisjaksosta hänen vaimoaan Ainoa, joka toimii miehensä omaishoitajana ja lähimpänä kannustajana.  Aino puolestaan antaa kiitokset fysioterapeutti Arja Möykkyselle, joka laati Pursiaiselle henkilökohtaisen kuntoutusohjelman.

– Tein asiakkaan luo 10 ohjauskäyntiä ja lisäksi Mäntylän hoitajat ohjasivat asiakkaalle päivittäin liikeharjoituksia ja kävelyn harjoittelua. Säännöllinen ja tavoitteellinen harjoittelu tuottaa tulosta, Möykkynen kertoo.

– Se oli hirmu tärkeä. Se kannustaa tekemään itseäänkin, Aino toteaa.

Nevalaisen mukaan jokainen kuntouttava arviointijakso on erilainen.

– Ja niin sen pitää ollakin. Lähdetään siitä, mitkä ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Ajatuksemme on se, että kun satsaamme kuntoutukseen alussa, niin ihmiset pärjäävät sen jälkeen pienemmillä avuilla, Nevalainen sanoo.

Fyysisen kuntouttamisen lisäksi kuntouttavaan arviointijaksoon sisältyy sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tukeminen, jonka tarkoituksena on hoitaa asiakkaan henkistä hyvinvointia ja saada hänet liikkeelle luomaan uusia sosiaalisia kontakteja kotiin eristäytymisen sijaan.

– Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua laulutoimintaan tai harjoittaa muistelua, maalausta tai valokuvaamista, Tirkkonen kertoo.

– Mietimme lisäksi tukiverkostoa, kuten kerhoja ja ystäväpalvelua esimerkiksi silloin, kun ei ole läheisiä tai puolisoa pitämässä huolta, Nevalainen jatkaa.

Kuntouttavan arviointijakson toimintamalli on ollut keskisen kotihoidon asukkaiden käytössä helmikuusta 2019 alkaen, ja sittemmin se on laajentunut koskemaan koko Kuopion alueen kotihoidon uusia asiakkaita maaseutualueita myöten. Tirkkonen on ollut tyytyväinen kuntouttaviin arviointijaksoihin ja niiden tuomiin tuloksiin.

– Tämä on mielestäni toimiva konsepti. Kuntouttava arviointijakso luo mahdollisuuden tutustua asiakkaaseen kokonaisvaltaisesti ja sen avulla me kotihoidossa pystymme arvioimaan asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, Tirkkonen sanoo.

Teksti ja kuvat: Maiju Korhonen