Kansainvälisessä maailmassamme vieraiden kielten osaaminen on tärkeää. Kuopiossa vierasta kieltä voi opiskella melkein vauvasta vaariin. On varhaistettua kielenopetusta alakoulussa, kaksikielistä kouluopetusta, mahdollisuus suorittaa kansainvälinen ylioppilastutkinto ja englanninkielisiä yliopisto-opintoja. Seniorina voi opiskella laajasti kieliä kansalaisopistossa.

Kuopiossa koko koulupolun voi käydä kaksikielisessä (suomi-englanti) opetuksessa

Kuopiossa kouluopintoja voi suorittaa osittain englannin kielellä alakoulusta yliopistoon. Itse asiassa englantia voi oppia jo päiväkodissa yksityisessä Kuopion englantilaisessa leikkikoulussa.

Alakoulun voi opiskella osittain englannin kielellä Rajalan koulussa, jossa koulun kolmesta rinnakkaisluokasta yhdellä painotetaan englantia. Kuluvana lukuvuonna kaksikielisessä opetuksessa on noin 130 oppilasta.

Yläkoulussa kaksikielistä opetusta on Hatsalan klassillisessa koulussa. Kaksikieliselle luokalle otetaan korkeintaan 24 oppilasta lukuvuosittain. Oppilaat sekä alakoulun että yläkoulun kaksikieliseen opetukseen valitaan kielivalmiusarvioinnin kautta.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilaita opetetaan tietyissä aineissa englannin kielellä. Tämä antaa mahdollisuuden kehittää englannin kielen taitoa monipuolisesti.

Sekä Rajalassa että Hatsalassa kaksikielisiä luokkia opettavat suomalaiset ja muutama äidinkielenään englantia puhuva opettaja. Esimerkiksi Hatsalassa kaksikieliseen opetukseen hakeutuvalta oppilaalta edellytetään erittäin hyviä valmiuksia englannin kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttöön. Oppilaalta odotetaan myös kykyä ja innostusta haastavienkin tehtävien kohtaamiseen englannin kielellä.

Jos lukio-opinnot haluaa suorittaa englanniksi, on se mahdollista Lyseon lukion IB-linjalla. IB eli International Baccalaureate tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB-linjalla opetus- ja tutkintokieli on englanti. Tutkinto antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin sekä Suomessa että ulkomailla. IB-luokalle otetaan vuosittain 30 opiskelijaa yhteishaun kautta.

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus tarjoaa englanninkielisiä maisteriopintoja terveystieteissä, luonnontieteissä ja kauppatieteissä sekä tohtoriopintoja 13 tohtoriohjelmassa. Myös Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa opintoja on englanniksi.

Alakoulussa englantia opiskellaan leikin ja toiminnan avulla

Englannin lehtori Laura Böhm on aloittelemassa Länsi-Puijon koulun 2B-luokan varhennetun englannin tuntia. Luokka on opiskellut varhennettua englantia jo edellisen lukuvuoden ajan.

-Good morning! Stand up, please! Let´s sing first. Tällä tunnilla muistellaan viime vuonna opittuja perhesanoja äiti, isä, sisko, veli, isoäiti ja isoisä. Ensin lauletaan näitä sanoja sisältävä laulu Family Song. Laulu nähdään samaan aikaan opetusvideolla, jolla laulaja on englanninkielinen. Vaikka opettaja puhuu kaunista englantia, kuulevat oppilaat tunneilla myös syntyperäisen englanninpuhujan puhetta.

Seuraavaksi oppilaat saavat kuvalaput, joissa on eri perheenjäseniä, ja heidän pitää etsiä saman kuvan saanut luokkakaveri. Paria pitää etsiä englanniksi kysymällä ja vastaamalla, minkä kuvan sai.

Tunnin aikana opettaja antaa tehtäviä englanniksi, mutta varmistaa joitakin asioita myös suomeksi. Oppilaat näyttävät olevan koko ajan hyvin tilanteiden tasalla. Yhden viikkotunnin aikana ei tietysti paljon ehditä uutta, mutta englantia oppii koulun ulkopuolellakin. Oskari kertoo esimerkiksi, että pelejä pelatessa hän ymmärtää joitakin sanoja ja puhuu englantia toisten pelaajien kanssa.

Englantia on kivaa oppia

Ketään luokalla ei tunnu harmittavan, että vieraan kielen opiskelu on alkanut jo ekalla luokalla.

Juuso kertoo, että tunneilla leikitään kaikkea, ope on kiva, samoin luokkakaverit. Sini-Tuuli haluaa oppia ymmärtämään englannin sanoja, joita vanhemmat ja isoveli puhuvat. Myös Antonista on mukava jutella perheen kanssa englanniksi.

Oppilaat pitävät englannin oppimista tärkeänä. Juuso on valmis auttamaan, jos joku ei osaa kieltä. Maxim muistuttaa, että englanti on kieli, jota puhutaan kaikkialla. Ja Sohvi toteaa, että kun on opiskellut eri kieliä, voi saada ystäviä ulkomailta.

Matkoilla englannintaitoinen osaa tilata ruokaa ravintolassa ja ymmärtää kaupassa tavaroiden hinnat.

Mitäs muita kieliä haluaisitte oppia?

-Viroa. Isä puhuu sitä hyvin, ja voisin puhua sen kanssa, sanoo Selma. Unni taas haluaisi oppia japania, koska äiti opiskelee sitä.

Kiinnostusta on oppia myös kiinaa, espanjaa, ruotsia, venäjää ja saksaa.

2020 kaikki ekaluokkalaiset opiskelevat ensimmäistä vierasta kieltä

Tulevaisuudessa ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu alkaa jo alakoulun ensimmäisellä luokalla. Varhaisempi kielenopetus tulee koskemaan kaikkia ekaluokkalaisia vuoden 2020 alusta. Kunnat voivat valita, mitä kieliä kouluissa tarjotaan A1-kielenä.

Jo kahden vuoden ajan kunnissa on voinut opiskella niin sanottua varhennettua A1-kieltä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Näin on tehty myös Kuopiossa suurimmassa osassa alakouluja, mutta ensi vuoden alusta varhennettua A1-kieltä opiskellaan kaikissa alakouluissa. Vieraan kielen varhentamisella pyritään vahvistamaan oppilaiden kielitaitoa ja lisäämään kiinnostusta kieltenopiskeluun.

Kuopiossa varhennettuna opiskellaan englantia, paitsi Kalevalan koulussa, jossa opiskellaan saksaa. Perusopetuspäällikkö Taina Vainio toteaa, että muiden kielten tarjoaminen A1-kielinä ei olisi Kuopiossa kovin realistinen vaihtoehto. Neljännellä luokalla voi valita vapaaehtoiseksi A2-kieleksi saksaa, venäjää tai ranskaa. Yläkoulussa voi opiskella B2-kielenä edellä mainittujen lisäksi latinaa ja espanjaa. A2- ja B2-kielten valinnaisuus on ollut Kuopiossa laskussa.

-Monipuolinen ja rikas kielitaito on vahvuus ja etu. Kun jo osaa jotain kieltä, uutta kieltä on usein helpompi oppia, Vainio toteaa.

Elinikäistä oppimista kansalaisopistossa

Kuopion kansalaisopistossa kielet ovat vuodesta toiseen suosituimpien oppiaineiden joukossa. Kielet ovat myös iäkkäämpien opiskelijoiden suosikkeja, ja kansalaisopisto näkeekin tämän opiskelijaryhmän entistä tärkeämpänä.

-Seniorit ovat kasvava opiskelijajoukko, ja heidän opetuksensa on koko opistossa yksi painopistealue. Vuoden alusta meillä aloittaa uusi koulutussuunnittelija, jonka keskeisin vastuualue tulee rakentumaan senioreille suunnattujen palveluiden ja koulutuksen kehittämisestä sekä ennalta ehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, kertovat kielten koulutussuunnittelijat Eero Laitinen ja Marjo Markkanen.

Kielten opiskelu seniorina on mitä parhain esimerkki elinikäisestä opiskelusta. Kieltenopiskeluun voi eri-ikäisenä olla erilaisia tavoitteita. Työikäisenä kieltenopiskelu voi tukea työtä, ja seniorina vaikka matkailua ja aivojen aktivoimista. Tyypillisesti kansalaisopistoon tullaan opiskelemaan myös oman hyvinvoinnin, virkistyksen ja sosiaalisten kontaktien vuoksi.

Kivat oppitunnit ja kiva porukka vetävät opintoihin

Kuopiolainen Sakari Savolainen on opiskellut espanjaa yksitoista vuotta Kuopion kansalaisopistossa. Aiemmin hän oli suorittanut opistossa englannin kielitutkinnon ja siihen kuuluneen kurssin.

Savolainen harrastaa golfia ja on paljon käynyt kavereiden kanssa pelaamassa Espanjassa.

-Yksi pelikavereista oli lukenut espanjaa vuoden kansalaisopistossa ja suositteli opintojen aloittamista. Aloitin opiskelun, kun muutenkin olin ajatellut, että Espanjassa olisi kiva oleskella joskus pidempäänkin, ja kielen osaaminen helpottaisi matkustamista turistipaikkojen ulkopuolellakin, Savolainen kertoo.

Yhdentoista vuoden opinnot antavat jo hyvän kielitaidon. Savolainen kertoo selviävänsä Espanjassa hyvin arkipäivän vaatimuksista. Hän kertoo, että matkoilla on myös kotoisampaa, kun hallitsee kieltä.

Espanja on vaikea kieli. Vaikeinta on verbien taivutus, Savolainen luonnehtii. TV:stä hän seuraa joskus espanjankielisiä sarjoja, mutta kuullun ymmärtäminen on hankalaa, koska puhe on niin nopeaa.

Espanjan opiskelu on vastapainoa työlle, vapaa-ajanviettotapa ja aivoille testi, vieläkö oppii uutta, Savolainen kertoo.

-Oppimiskyky ei ole sama kuin nuorena koulussa, mutta oppitunneilla on oikeasti kivaa. Meillä on mukava porukka, joka on ollut sama monta vuotta.

 

Kuvat: Vicente Serra