Savilahdessa on tällä hetkellä katujen ja tietoliikenneyh­teyksien rakentaminen käynnissä. Valitut ratkaisut säästävät luontoa myös tulevaisuudessa. Lisäksi Savilahdessa suositaan rakennuksissa puuta materiaalina sekä yhteiskäyttöisiä ja muuntojoustavia tiloja.

Yksi iso energiatehokkuutta parantava kokonaisuus Savilahden alueella on järvivettä kiinteistöjen viilentämiseen hyödyntävä kaukojäähdytyslaitos.

Älyratkaisut osana energiatehokkuutta

Savilahti alueena mahdollistaa monenlaisia energiankulutusta vähentäviä älyratkaisuja. Asukkaalle nämä voivat näkyä esimerkiksi pysäköintiä helpottavina sovelluksina tai älykkäinä sähköverkkoina.

Omia aurinkovoimaloita on alueella käytössä jo Kuopion Energialla, KYSillä, Itä-Suomen yliopistolla ja Prismalla. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa myös asukkaat voivat myydä aurinkosähköään joustavasti takaisin verkkoon.

Lisäksi esimerkiksi kiinteistöautomaatio mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät entistä paremmin säätelemään asuntojen olosuhteita sekä samalla säästämään energiaa ja vettä, toteaa Kuopion kaupungin kehitysasiantuntija Retu Ylinen.

Joustavia tilaratkaisuja

Savilahden pääväylien rakentamisessa on hyödynnetty kierrätysmateriaaleja, kuten esimerkiksi purkubetonimurskaa ja tuhkaa. Ylisen mukaan tulevaisuudessa kierrätysmateriaaleja voi löytyä hyvinkin läheltä.

Kaupungin suunnitelmissa on rakentaa Savilahden entisen asevarikon varastoluoliin liikunta- ja tapahtumakeskus. Luolista louhittavaa kiviainesta voidaan hyödyntää Savilahden rakentamisessa.

Liikunta- ja tapahtumakeskus noudattaa kestävä kaupunki -periaatteita myös muilta osin. Joustavuutta tilojen käyttöön tuo se, että se toimii myös väestönsuojana kriisitilanteissa. Tällöin Savilahden alueelle ei tarvitse erikseen rakentaa väestösuojia, joka säästää materiaaleja ja vähentää päästöjä.

www.savilahti.com / @savilahtikuopio