Teksti: Tiina Taskinen-Viinikainen

Pohjois-Savossa on meneillään kuntien kulttuuritoimintalain mukainen alueellinen kehittämistehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tehtävän Kuopion vastuulle vuoden 2021 loppuun. Tavoitteena on parantaa kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa.

Tehtävä käynnistyi Pohjois-Savon kun­tien kulttuuritoimihenkilöiden kuulemisella keväällä 2019, jolloin perehdyttiin kunkin kunnan kulttuurituotannon ominaispiirteisiin ja haasteisiin. Keskustelua on käyty myös kuntien kulttuurituotannon toimivista käytänteistä, jotta parhaiten toimivista pystyttäisiin ammentamaan myös muihin kuntiin. Kuntien kulttuuritoimihenkilöt ovat säännöllisesti kokoontuneet oppimaan toisiltaan virtuaalitapaamisissa ja yhteisissä aivoriihissä. Koulutusta on järjestetty ja tullaan järjestämään myös jatkossa esiinnousseisiin aiheisiin liittyen.

Tehtävän yhtenä tavoitteena on edistää yhdenvertaisia kulttuuripalveluja Pohjois-Savon alueella. Digitaalisuuden mahdollisuuksia tutkitaan kulttuurin saavutettavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi. Pohjois-Savon kuntien yhdessä tuottama osuus virtuaalisesta itsenäisyyspäivän juhlasta oli yksi konkreettinen tuotos kuntien yhdistäessä osaamistaan. Laissa korostuu myös kulttuurin merkitys osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, joten keskustelua pidetään aktiivisesti yllä myös tästä aiheesta.

Tehtävässä kuullaan mielellään myös järjestöjen ja asukkaiden kehittämis­ideoita ja toiveita kulttuurityöhön liittyen. Ajatuksia kulttuurityöstä voi lähettää ­lomakkeen kautta muun muassa sivustolta kulttuurikuulolla.wordpress.com. Sivulta voi myös muutoinkin seurata kehittämistehtävän etenemistä.