Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu tarjoaa monenlaisia työllistymistä edistäviä palveluja pidempään työttöminä olleille työnhakijoille. Tavoitteena on auttaa myös työnantajia löytämään sopivia henkilöitä erilaisiin työntekijätarpeisiin.

Kaupungin työllisyyspalvelun toiminta perustuu asiakkaiden henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Työnhakijan kanssa, hänen tavoitteidensa perusteella, laaditaan yhteistuumin suunnitelma työllistymisen avuksi. Työllisyyspalvelun monipuoliset palvelut ovat työnhakijalle maksuttomia.

Asiakaskohtaisia palveluja

– Asiakkaillamme on hyvin monenlaisia palvelutarpeita, mutta tavoitteena on aina ensisijaisesti asiakkaan työllistyminen, työllisyyspalvelupäällikkö Virpi Noronen kertoo.

– Työelämään voi päästä kiinni esimerkiksi työkokeilun, tavoitteellisen työhönvalmennuksen, koulutuksen tai palkkatuetun työn kautta. Tarjolla on myös maksuton, terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus ja tietoa Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdoista.

Työllisyyspalvelu hyödyttää niin työnhakijoiden kuin työnantajien tarpeita. Kiinteä työnantajayhteistyö merkitsee sitä, että asiakkaita ohjataan työnantajille asiakkaan osaaminen ja vahvuudet edellä ottaen samalla huomioon työnantajan tarpeet.

Työllisyyspalvelussa on tehty viimeisen vuoden aikana brändityötä ja kehitetty erilaisia keinoja tavoittaa asiakkaita ja tiedottaa palveluista. Työllisyyspalvelu käyttää viestinnässään monia eri kanavia. Työllisyyspalvelu on näkyvillä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Työllisyyspalvelussa yhdistetään lakisääteisiä ja vapaaehtoisia palveluja asiakkaidensa parhaaksi. Yhteistyötä tehdään niin Pohjois-Savon TE-toimiston, Kelan, Kuopion kaupungin sosiaalitoimen, oppilaitosten kuin yksityisten palveluntuottajienkin kanssa.

Työllisyyspalvelun toiminta perustuu kaupungin strategiaan, jossa keskeisinä tekijöinä ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen työnantajille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.

Monipuolista osaamista

Vastaava työllisyyspalvelukoordinaattori Laura Kukkonen sanoo, että Kuopion kaupungin työllisyyspalvelussa työskentelee osaavia ammattilaisia ja työpaikalla on hyvä henki. Kukin työntekijä auttaa työarjessa myös kollegoitaan aina tarpeen mukaan, mikä on tärkeää niin asiakaspalvelun kuin työntekijöiden työssäjaksamisen vuoksi.

– Olemme hyvän työenergian välittäjä ja meillä on paljon osaamista asiakkaiden hyödyksi.

Vuoden 2018 loppuun kestänyt puolentoista vuoden mittainen Kuopion alueen työllisyyskokeilu, jossa Kuopion kaupungin ja TE-hallinnon palvelut sai ns. yhdeltä luukulta, antoi hyviä tuloksia.

– Palveluiden sujuvuus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu koettiin kokeilussa onnistuneiksi. Kokeilusta kertyneet hyvät käytännöt otetaan toimintaan mukaan jatkossakin, Virpi Noronen sanoo.

Työttömyysaste laskussa

Kuopion työttömyysaste syyskuun lopussa 2018 oli 9,6 prosenttia, kun luku vuosi sitten oli 11,0. Työttömiä oli 752 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Pitkäaikaistyöttömiä oli noin 1 900, joista 63 prosenttia miehiä. Pitkäaikaistyöttömyys, yli 50-vuotiaiden ja alle 25-vuotiaiden työttömyys vähenivät.

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun kokonaisasiakasmäärä on noin 3 600 henkilöä. Kaupungin osuus kuopiolaisille työnhakijoille maksettavasta työmarkkinatuesta vuositasolla on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Lisätietoja: www.kuopio.fi/tyonhakijat

Kuva Jarmo Seppälä