Kansalaisopistossa järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Opiskelussa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Suomen 181:ssa opistossa opiskelee vuosittain 650 000 suomalaista, noin 12 prosenttia koko väestöstä. Kuopiossa kansalaisopistossa opiskelee vuosittain n. 13 000 ihmistä, joista yli 65-vuotiaita 25 %. Opinnot perustuvat “elinikäisen ja jatkuvan oppimisen periaatteeseen sekä ihmisen omaan haluun oppia ja kehittyä”.

Koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta

Uuden oppiminen ei ole iästä kiinni. Tutkimusten mukaan iän myötä oppiminen ehkä hidastuu, mutta on pysyvämpää ja syvällisempää yhdistyen samalla elämänkokemuksiin ja elämänviisauteen. Uuden tiedon oppimisessa haastetaan aivoja, millä on myös merkittävä rooli toimintakyvyn ylläpidossa ja dementian ehkäisyssä.

Kun ihmiset elävät entistä vanhemmiksi ja saattavat olla vuosikymmeniä eläkkeellä, kansalaisopistot voivat myös pitää heitä kiinni yhteiskunnan kehityksessä. Kaikki eivät ole oppineet digitaitoja työelämässä, tai ainakin niitä pitää päivittää jatkuvasti.

Kun oppii ymmärtämään eri asioita, elämänlaatu ilman muuta paranee.

Hyvinvointia oppimalla

Kansalaisopisto-opiskelu tuottaa tietojen ja taitojen ohella myös inhimillistä kasvua. Uuden oppiminen on kansalaisopistossa usein myös sosiaalinen kokemus. Erilaisissa harrastusryhmissä kohtaa ihmisiä, joilla on samanlaisia kiinnostuksen kohteita, mutta myös ihmisiä joihin ei muuten pääsisi helposti tutustumaan. Opiskelun kautta syntyy helposti myös elämänikäisiä ystävyyssuhteita. Kansalaisopisto-opiskelijat kuvailevat opiskelun merkityksiä eri tavoin: “Olen paljon yksin kotona, joten tämä on sellaista sielunhoitoa”. ”Oppiminen ja uusien asioiden kohtaaminen antavat perspektiiviä elämään ja tekevät ihmisestä paremman”. ”Kun oppii ymmärtämään eri asioita, elämänlaatu ilman muuta paranee”. ”Niin kauan ihminen on onnellinen, kun on kiinnostunut kaikesta”

Opiskelulla on hyvinvointia edistäviä vaikutuksia

Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen tekemässä tutkimuksessa Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle, selviää että kansalaisopisto-opiskelulla on merkittäviä suoria ja välillisiä hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista opittujen asioiden lisäksi merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita.

Kansalaisopistossa opiskelu lisää selvästi opiskelijoiden arjen digitaitoja, luottamusta omaan oppimiskykyynsä (93 %) sekä motivaatiota opiskella myös muualla kuin opistossa. Opiskelu on laajentanut vastaajien ystävä- ja kollegaverkostoja sekä lisännyt tunnetta laajempaan yhteisöön kuulumisesta (79 %).

Myös opiskelijoiden onnellisuuden tunne (84 % vastaajista) sekä pyrkimykset noudattaa terveitä elämäntapoja ovat kansalaisopisto-opiskelun myötä kasvaneet. Kuntalaisen kohentunut hyvinvointi vähentää välillisesti kunnan sote-kustannuksia sekä heijastuu yhdessä työhyvinvoinnin lisääntymisen kanssa myös työtehon kasvuun.

Tutkimuksen perusteella kansalaisopistolla on selvä yhteys kuntien hyvinvointitehtävään, sillä sekä yksilön että lähiyhteisön elämänlaadun paraneminen tekee kunnasta paremman paikan asua ja elää.

Kuvat Vicente Serra

 

KUOPION KANSALAISOPISTO

Asiakaspalvelu ja ilmoittautuminen
Netissä 24/7 kansalaisopisto.kuopio.fi
017 184 711 | Puistokatu 20, Kuopio
ma-ti, to 10-14, ke 10-17.30, pe suljettu