Kuopion kouluissa tehtiin jotain ennennäkemätöntä, ainakin jos oppilailta kysytään. Kalevalan ja Vehmasmäen koulun 3.–6. luokkalaiset uudistivat koulun ruokalan, jotta se olisi viihtyisämpi oppilaille ja henkilökunnalle. Hiltulanlahdessa koulun oppilaat maalasivat kevyenliikenteen väylälle turvallisuutta korostavan maton, jotta autoilijat tulisivat ajatelleeksi enemmän kouluun kävelijöitä.

Oppilaat kokivat tärkeänä tehdä jotain merkityksellistä omin käsin ja yhdessä. Tähän muotoiluajattelu on oiva väline. Se kannustaa kokeilemaan, ideoimaan, innovoimaan ja opettaa myös erehtymään. Toteutuneet projektit lisää lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista omaan ympäristöön. Oppilaat kokivat aidosti onnistumisen tunteen: “En olis ikinä uskonu, että me osattiin tehä tästä näin hieno!” iloitsi 6-luokkalainen poika.

Koulut työskentelivät muotoilupedagogi, TaM Kirsi Miettisen johdolla. Mukana muotoilupolulla olivat Kalevalan, Hiltulanlahden ja Vehmasmäen koulut. Projektit toteutettiin hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihankerahoituksella.

> www.muotoilukasvatus.wixsite.com/makersspace

Kuva: Vicente Serra